Matematyka dla przemysłu – projekt dla Komisji Europejskiej

8 sierpnia (piątek) w godz. 9:00-18:30 w Politechnice Wrocławskiej odbędą się warsztaty grupy roboczej WG1 działającej w ramach projektu „Matematyka&Przemysł” finansowanego przez Europejską Fundację Nauki (ESF, z ang. European Science Foundation).

Wrocławskie spotkanie grupy WG1 będzie poświęcone głównie poszukaniu odpowiedzi na pytanie, jak kształcić przyszłych matematyków w Europie na potrzeby przemysłu. Podczas warsztatów na Politechnice Wrocławskiej powstanie szkic Zielonej Księgi dotyczącej roli matematyki w przyszłym rozwoju przemysłu europejskiego. Końcowy dokument projektu „Matematyka&Przemysł” ma zostać przedstawiony Komisji Europejskiej jesienią 2010 r. w Brukseli.

Czas dla mediów 10:30- 11:30

We wrocławskich warsztatach będą uczestniczyli przedstawiciele przemysłu europejskiego i profesorowie matematyki stosowanej z różnych krajów. Na Politechnikę Wrocławska przyjadą m.in.:

  • przedstawiciele przemysłu wykorzystujący matematykę: José Gonçalo Silva, Coimbra , Portugalia, dyrektor Departamentu Jakości Critical Software www.criticalsoftware.com (firma ma charakter globalny, przygotowuje programy obliczeniowe i symulujące pozwalające rozwiązywać trudne problemy w otaczającym świecie); Redmer van Tijum Philips Consumer Lifestyle www.press.ce.philips.com (firma zajmuje się artykułami gospodarstwa domowego); Ozan Öktem Comsol www.comsol.com (firma ma charakter globalny, na bazie stosowanego w całym świecie oprogramowania MatLab przygotowuje programy obliczeniowe i symulujące dla różnych gałęzi przemysłu)
  • profesorowie matematyki pracujący w przemyśle: prof. Wil Schilders Technical University Eindhoven i NXP semiconductors założone przez Philipsa www.nxp.com (zastosowania matematyki przy projektowaniu półprzewodników najnowszej generacji) – prezydent ECMI od 2010 (obecnie viceprezydent); prof. Magnus Fontes University Lund (Szwecja) współzałożyciel firmy Qlucore www.qlucore.com (zastosowania metod matematycznych w medycynie klinicznej np. przy rozpoznawaniu cukrzycy) – przewodniczący Komitetu Edukacyjnego ECMI, przewodniczący grupy WG1 w projekcie FLMI
  • profesorowie matematyki współpracujący z przemysłem: prof. Mikko Kaasalainen University of Helsinki, zajmuje się m.in. trajektoriami asteroidów. Jedna z nich nosi nazwę 16007 Kaasalainen; prof. José Manuel Vega Technical University of Madrid, wykonuje projekty dla przemysłu lotniczego m.in. dla Airbusa
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu