Rynek reklamy w kryzysie

Spowolnienie gospodarcze zmusza przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności. Z ich punktu widzenia, najprostszym rozwiązaniem jest obniżenie budżetów reklamowych. Doświadczenia poprzednich lat pokazują jednak, że konsekwentnie realizowane kampanie reklamowe, przynoszą długofalowe zyski.Budowanie strategii wizerunku marki to proces wieloetapowy i ciągły. Przerwanie go, może zburzyć dotychczasowe efekty. Co więcej, kryzys daje przedsiębiorcom szansę na poszerzenie udziałów w rynku, przede wszystkim kosztem tych firm, które zawieszają w tym okresie aktywności reklamowe.

Oczywiście specyficzna sytuacja na rynku wymusza niestandardowe działania wizerunkowe. Spowolnienie gospodarcze wymaga od twórców sięgania po innowacyjne, kreatywne rozwiązania. W tym okresie, do rangi najważniejszego kanału komunikacyjnego wyrasta Internet, który jako jedyny nie odnotowuje spadku przychodów z reklam. Te medium zyskuje przede wszystkim kosztem reklamy prasowej.

Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, Internet oferuje największą przestrzeń dla kreatywnych i innowacyjnych działań. W miejsce standardowych przekazów reklamowych, oferuje oryginalne i ciekawe formy komunikacji z Klientem. Reklama internetowa umożliwia też najskuteczniejsze targetowanie oraz pozwala na zastosowanie tańszych, ale równie skutecznych form promocji marki. W marketingu internetowym coraz częściej stosuje się rozwiązanie, w którym płaci się nie za samą reklamę, ale za jej wymierne efekty. Internet daje możliwości pomiarów rezultatów, jakich nie oferuje żadne inne medium. Umożliwia to stałe monitorowanie przebiegu kampanii i, w razie potrzeby, wprowadzanie do niej zmian na bieżąco

Obecnie polskie agencje interaktywne obserwują stały wzrost zleceń na kreacje dla kampanii reklamowych w Internecie. Z własnego doświadczenia, mogę dodać, że w naszej Agencji jest to przyrost na poziomie 30%. Najbardziej cenione są Agencje realizujące nowatorskie i oryginalne projekty, nie bojące się kontrowersyjnych pomysłów. – mówi Maciej Kolasiński, Dyrektor Kreatywny Freakstudio.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu