Rozwiązania Sygnity ułatwią mieszkańcom Łodzi i przedsiębiorcom dostęp do informacji przestrzennej

Spółka Sygnity S.A., w ramach konsorcjum utworzonego wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Geodezyjnym w Łodzi oraz spółką Systherm Info, zawarła umowę, której przedmiotem jest budowa baz danych, dostawa aplikacji oraz innych rozwiązań informatycznych dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi. Celem projektu „System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi” jest podniesienie standardu obsługi mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, poprzez integrację baz danych i efektywne wykorzystanie informacji przestrzennej, niezbędnej do zarządzania regionem łódzkim. Całkowita wartość umowy to 28 milionów PLN brutto. Projekt potrwa do końca 2011 roku.

Budowana przez Konsorcjum platforma cyfrowa MODGiK usprawni kontakt pomiędzy administracją publiczną a obywatelami, przedsiębiorcami czy jednostkami organizacyjnymi miasta, umożliwiając zgłaszanie spraw drogą elektroniczną, realizację płatności e-przelewem i kartą, czy przesyłanie dokumentów elektronicznych ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki zastosowanej nowoczesnej technologii niepełnosprawni będą mogli korzystać z platformy cyfrowej i zasobów informacji MODGiK poprzez specjalnie dla nich przygotowane narzędzia, takie jak tekstowe i graficzne przeglądarki internetowe. Serwis internetowy będzie przygotowany w kilku obcych językach, co znacznie uprości komunikację z inwestorami zagranicznymi. Osoby zainteresowane będą mogły również pobrać z serwisu MODGiK aplikację turystyczną na urządzenia mobilne.

Powstałe w wyniku projektu ujednolicone i dzięki temu współdziałające ze sobą referencyjne bazy danych przestrzennych wraz z elektronicznym rejestrem publicznym zostaną udostępniane różnym użytkownikom za pomocą platformy internetowej w celu uproszczenia procedur związanych z zagospodarowaniem przestrzennym regionu. Budowa przez Sygnity nowoczesnej, szeroko dostępnej regionalnej platformy, umożliwiającej dostęp przez Internet do usług publicznych przyczyni się do obniżenia kosztów obsługi interesantów w urzędzie, skrócenia czasu realizacji ich spraw oraz czasu obsługi. Utworzone i rozwijane publiczne rejestry referencyjne pozwolą służbom publicznym uzyskać dostęp do aktualnych i ujednoliconych danych przestrzennych, usprawniających proces decyzyjny, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców w wypadku zdarzeń kryzysowych.

„Wdrażane rozwiązania umożliwią bardziej przyjazną obsługę wszystkich użytkowników naszej platformy, w tym osób niepełnosprawnych. Poprawią też efektywność pracy administracji oraz dostępność urzędu poprzez rozwijanie geograficznych systemów informacji przestrzennej” – mówi Jan Schnerch, Dyrektor MODGiK.

W ramach projektu Sygnity zajmie się m.in. unowocześnieniem aplikacji obsługującej obieg dokumentów, integracją aplikacji wspierających MODGiK w realizacji swoich statutowych zadań, utworzeniem nowego serwisu internetowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, modyfikacją portalu GIS oraz wdrożeniem systemu informacji turystycznej. Ponadto, pracownicy Sygnity będą zarządzać projektem oraz przewodniczyć Radzie Konsorcjum. Sygnity poprowadzi też Centrum Zgłoszeniowe, wspierające użytkowników nowych rozwiązań.

„Projekty, o takim zakresie jak obecnie rozpoczynający się w MODGiK, w efekcie których wszyscy obywatele, bez względu na miejsce pobytu, porę dnia, stan zdrowia czy wiek oraz przedsiębiorcy i instytucje otrzymują łatwiejszy dostęp do informacji o danych przestrzennych, a wiele spraw mogą załatwić za pośrednictwem Internetu, przyczyniają się do wyrównania szans i rozwój społeczeństwa informacyjnego i – w rezultacie – podniesienia standardu życia obywateli” – mówi Jacek Kujawa, Wiceprezes Sygnity S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu