Podczas CEWC 2009 Juniper przedstawi portfolio usług dodanych

przez | 25/08/2009

Firma Juniper Networks, Inc. (NASDAQ: JNPR), lider na rynku wysokowydajnych sieci, poinformowała, że podczas Carrier Ethernet World Congress (CEWC) 2009, największej konferencji poświęconej usługom i sieciom ethernet, odniesie się do wymagań dotyczących wzrostu pojemności i rozwoju funkcjonalności oczekiwanych dzisiaj od dostawców usług. Zapotrzebowanie to powoduje, iż operatorzy koncentrują usługi w konwergentnych platformach brzegowych oferujących maksymalną skalowalność, wydajność oraz efektywność operacyjną.

Uczestnictwo Junipera w CEWC będzie przebiegać pod hasłem “Adding Value to Carrier Ethernet Networks”, które wskazuje możliwości zwiększenia elastyczności i efektywności usług oraz redukcji kosztów operacyjnych przez operatorów. Uczestnicy kongresu dowiedzą się, w jaki sposób rozwiązania Juniper Networks Intelligent Services Edge, pracujące w oparciu o system operacyjny JUNOS, mogą pomóc w stworzeniu dochodowych usług, takich jak dostęp szerokopasmowy, usługi głosowe/multimedialne, zintegrowane bezpieczeństwo oraz usługi bazujące na znajomości aplikacji użytkownika (application-level awareness).

Dodatkowe informacje o rozwiązaniach Juniper Networks, przeznaczonych dla dostawców usług znajdują się na: http://www.juniper.net/us/en/solutions/service-provider/