Verax Systems pracuje nad nowymi rozwiązaniami dla niepełnosprawnych użytkowników

W ciągu ostatnich dziesięciu lat komputery stały się istotną częścią naszego życia, głównie ze względu na dostępną dzięki nim ogromną ilość informacji. Niestety, osoby niepełnosprawne nie mogą w pełni wykorzystywać możliwości, jakie dają komputery, z uwagi na niedostosowanie do nich oprogramowania.

Skupienie się na potrzebach osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do technik informacyjnych i telekomunikacyjnych ma nie tylko na celu zapewnienie każdemu obywatelowi odpowiedniej wiedzy i informacji, ale także możliwości skutecznego komunikowania się z otaczającym go światem. Osoby, które ze względu na stan zdrowia, nie mogą w pełni korzystać z niektórych form aktywności, mogą dzięki Internetowi stać się bardziej samodzielne i niezależne. Nie sposób przecenić także roli, jaką odgrywa Internet oraz inne technologie komunikacyjne w aktywizacji życia zawodowego osób niepełnosprawnych. Parafrazując słowa doktora Hamadoun I. Touré, Sekretarza Generalnego Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), możemy z całą pewnością stwierdzić, że jedynie pełna dostępność usług dla wszystkich kategorii użytkowników zaowocuje powstaniem w pełni rozwiniętego „społeczeństwa informacyjnego”. .

Wciąż brak rozwiązań

Pomimo licznych problemów z dokładnym oszacowaniem łącznej liczby niepełnosprawnych oraz z uwagi na różne regulacje prawne dotyczące statusu niepełnosprawnego w poszczególnych krajach, przyjmuje się, iż w krajach Unii Europejskiej jest to od 10% do ponad 15% populacji. Ponieważ obecnie istniejące technologie nie są przystosowane dla wszystkich, nadszedł czas, aby zacząć tworzyć oprogramowanie w pełni dostępne dla niepełnosprawnych. Kwestią kluczową wydaje się być przede wszystkim tworzenie interfejsów przyjaznych osobom niepełnosprawnym, zapewniających efektywną nawigację oraz wykorzystanie danej aplikacji w takim stopniu, co użytkownik w pełni sprawny.

Odważne próby

Obszar dostępności aplikacji dla osób z różnymi typami niepełnosprawności wymaga wielu badań oraz wprowadzenia nowych standardów. Celem prac zainicjowanych przez firmę Verax Systems jest zwiększenie funkcjonalności i umożliwienie osobom niepełnosprawnym użytkowania aplikacji w tym samym zakresie, co osoby pełnosprawne.

Verax Systems pracuje obecnie nad projektem rozwojowym dotyczącym interfejsów przystosowujących aplikacje do osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest umożliwienie korzystania z aplikacji Verax eBanking Suite oraz z innych aplikacji firmy Verax Systems osobom o różnych typach niepełnosprawności, poprzez wdrożenie odpowiednich funkcji ułatwień dostępu.

W poszukiwaniu rozwiązania

Do dotychczasowych sukcesów na tym polu należy zaliczyć przede wszystkim integrację aplikacji eBanking Suite z JAWS – czytnikiem ekranowym, który umożliwia korzystanie z aplikacji osobom niedowidzącym i niewidomym. Owo rozwiązanie znacząco przyczynia się do powstania – w niedalekiej przyszłości – platform, które pozwolą tej części użytkowników na korzystanie z zalet bankowości elektronicznej. Udało się również opracować specjalny interfejs klawiszowy, dzięki któremu możliwe jest efektywne poruszanie się po aplikacji poprzez korzystanie wyłącznie z klawiatury. Takie udogodnienie powoduje, że osoby ograniczone ruchowo, które nie są w stanie używać myszki, mogą w pełni korzystać z aplikacji.

Aktualnie, prace Verax Systems skupione są przede wszystkim na zapewnieniu wsparcia dla urządzeń wykorzystywanych przez użytkowników ograniczonych ruchowo, w szczególności wszelkiego rodzaju wskaźników oraz dżojstików umożliwiających kontrolowanie kursora np. za pomocą ruchów głowy lub ust. Trwają również intensywne prace nad rozwiązaniem „Slow Keys”, jako aplikacji zapobiegającej przed jednoczesnym wpisaniem kilku znaków przy jednym uderzeniu w klawiaturę. Dużą uwagę przywiązuje się także do kwestii związanych z zastosowaniem ekranów dotykowych oraz funkcji sprawnego powiększania części ekranu.

Użytkownicy niewidomi

Rozwijane są również koncepcje rozwiązań przeznaczonych specjalnie dla użytkowników niewidomych oraz niedowidzących. System przekształcający słowa mówione na tekst pisany, który ma na celu zapewnienie efektywnej i sprawnej obsługi wielu aplikacji, jest obiektem szczególnego zainteresowania ze strony Verax Systems.

Użytkownicy niedowidzący preferują często odwrócenie kolorów lub włączenie trybu czarno- białego, co ułatwia im odczytanie treści z monitora, a zatem opcje inwersji kolorów nabierają tutaj kluczowego znaczenia. Ważne stają się kwestie wyposażania jak największej liczby aplikacji w tego typu rozwiązania, tak by były one jak najbardziej przyjazne i użyteczne dla osób nie w pełni sprawnych.

Aby sprostać potrzebom i wymaganiom osób niepełnosprawnych, Verax Systems zamierza podjąć z nimi współpracę, jako ze swoimi konsultantami. Firma stara się również pozyskać środki z funduszy Unii Europejskiej w zakresie Konkursu 5. Siódmego Programu Ramowego, na prowadzenie dalszych badań i prac. Zaangażowanie użytkowników owych rozwiązań z pewnością przyspieszy prace w tym zakresie oraz zaowocuje powstaniem optymalnych – z punktu widzenia użyteczności – rozwiązań. Dlatego też niezmiernie istotny staje się fakt partycypacji osób niepełnosprawnych w tego typu projektach.

Siła mniejszych

Doświadczenia ze wdrażaniem technologii, mających na celu wyrównanie szans w dostępie do elektronicznych mediów, prowadzonym przez instytucje i agendy rządowe nakazują zachować umiarkowany optymizm. Szans powodzenia takiego projektu należy upatrywać raczej we wszelkiego rodzaju inicjatywach oddolnych. Organizacje non-profit oraz niezależne stowarzyszenia wraz z pomocą firm skupionych wokół nowoczesnych technologii, już teraz wydają się mieć o wiele bardziej nowatorskie spojrzenie na te zagadnienia. Możemy mieć tylko nadzieję, iż zapał, energia i zaangażowanie poszczególnych jednostek i podmiotów zaowocują przybliżeniem nas do świata, w którym niepełnosprawność nie oznacza wykluczenia, w tym również wykluczenia z uczestnictwa w dobrodziejstwach „świata ery cyfrowej”.

Kamil Stasiak, Verax Systems

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu