System SAP ERP w medycynie

Firma ICG Wdrożenia SAP rozpoczęła wdrożenie systemu SAP ERP w Regionalnym Zespole Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2009 roku.Celem projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, zarówno w części administracyjnej, jak i medycznej organizacji. Ponadto system SAP ma podnieść jakość świadczonych usług i poprawić obsługę pacjentów.

Zintegrowany system informatyczny SAP ERP będzie wspierać część medyczną i administrację oraz integrować przepływ istotnych informacji medycznych i ekonomicznych, a także przyczyniać się do redukcji kosztów ponoszonych przez RZOP Dom Sue Ryder w Bydgoszczy, w obliczu zwiększonych potrzeb na udzielane usługi medyczne.

Realizacja projektu obejmie wdrożenie systemu SAP w części administracyjnej w obszarach: rachunkowości finansowej (FI), środków trwałych (FI-AA), controllingu (CO), gospodarki magazynowej – zarządzanie apteczkami (MM), sprzedaży i dystrybucji – zarządzanie wypożyczeniami sprzętu medycznego (SD), kadr i płac (HR), hurtowni danych (BI) oraz wdrożenie Systemu Medycznego do zarządzania częścią medyczną i integracja tego systemu z SAP.

Do głównych zadań konsultantów ICG należy: nadzorowanie i koordynowanie pracami projektowymi, analiza procesów biznesowych w RZOP Dom Sue Ryder – stworzenie koncepcji biznesowej dla wdrażanego systemu SAP, konfiguracja systemu SAP zgodnie z koncepcję biznesową, analiza wymagań dotyczących Systemu Medycznego oraz jego budowy i integracji z systemem SAP oraz wsparcie pracy produktywnej Systemów.

System Medyczny zostanie zaprojektowany i zbudowany specjalnie dla RZOP Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Do jego budowy zostaną użyte najnowocześniejsze technologie: warstwa prezentacyjna zbudowana w oparciu o bibliotekę Google Web Toolkit umożliwiająca tworzenie aplikacji w technologii AJAX, warstwa serwerowa oparta o kontener servletów Apache Tomcat, Biblioteka SAP Java Connector do komunikacji z systemem SAP (RFC), Baza danych – Firebird, Środowisko developerskie (IDE) – Eclipse

„Wdrożenie systemu SAP w RZOP Dom Sue Ryder to złożony projekt. Najtrudniejszym elementem będzie integracja systemu SAP z Systemem Medycznym, ale jako jedna z najbardziej doświadczonych firm na rynku systemu SAP ERP, jesteśmy spokojni o powodzenie przedsięwzięcia. Tym bardziej, że nasi konsultanci to eksperci, którzy realizowali projekty dla instytucji o podobnym profilu. ” – Adam Kukuła Kierownik Projektu SAP w ICG.

„Z wdrożeniem systemu SAP ERP w naszej organizacji wiążemy duże oczekiwania. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę ze złożoności projektu, który oprócz wdrożenia SAP wymagał będzie jego integracji z Systemem Medycznym specjalnie zaprojektowanym i zbudowanym na potrzeby RZOP Dom Sue Ryder przez konsultantów ICG Wdrożenia SAP. Mam także nadzieję, że wspólnie poniesiony trud przyczyni się do powstania pierwszego kompleksowego systemu informatycznego, jaki kiedykolwiek był wdrażany w opiece paliatywnej i długoterminowej w Polsce” – Rafał Kisicki Kierownik Projektu SAP RZOP Dom Sue Ryder.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu