Rozpoczęcie budowy autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego

24 sierpnia 2009 nastąpi uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Budowany odcinek skieruje ruch tranzytowy poza obszar miasta oraz pozytywnie wpłynie na płynność ruchu na trasie Warszawa – Kukuryki. Tebodin-SAP Projekt, na zlecenie GDDKiA przygotował kompleksowy projekt realizacji odcinka oraz będzie odpowiadał za nadzór autorski prac budowlanych. Planowane oddanie inwestycji od użytku nastąpi po 3 latach od rozpoczęcia robót.

Rozpoczęcie budowy autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki, umożliwi w niedalekiej przyszłości skierować ruch tranzytowy przemieszczający się drogą krajową nr 2, poza obszar miasta Mińsk Mazowiecki. W przyszłości odcinek będzie włączony do ciągu projektowanej autostrady A-2 Warszawa-Kukuryki. „Dzięki tej inwestycji zostanie skrócony czas podróży oraz poprawią się warunki życia mieszkańców miasta, w szczególności w zakresie klimatu akustycznego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.” – powiedział Artur Majczak, Dyrektor Infrastruktury Tebodin SAP-Projekt .

Tebodin SAP-Projekt we współpracy z Dopravoprojekt wykonał kompleksową dokumentację techniczną do realizacji odcinka A2. Na obecnym etapie Tebodin SAP-Projekt będzie odpowiedzialny za nadzory autorskie. „Przez cały okres trwania prac budowlanych będziemy doglądać, czy budowa realizowana jest zgodnie z projektem. Zapewnimy również wsparcie merytoryczne dla wykonawcy robót.” – powiedział Marcin Narożnik , Projektant Drogowy w Tebodin SAP-Projekt.

W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego wykonane zostaną:

 • 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Janów, Kałuszyn))
 • 5 wiaduktów w ciągu A-2
 • 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
 • 1 obiekt mostowy
 • 1 kładka dla pieszych
 • 13 przepustów
 • 2 miejsca obsługi podróżnych
 • 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
 • 35 km dróg dojazdowych

Dodatkowo rozwiązania chroniące środowisko:

 • 2 przejścia dla zwierząt
 • 10,5 km ekranów akustycznych
 • zieleń izolacyjna szerokości od 10m do 20m

W skład konsorcjum firm wykonawczych weszły: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu