Rozpoczęcie budowy autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego

przez | 24/08/2009

24 sierpnia 2009 nastąpi uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Budowany odcinek skieruje ruch tranzytowy poza obszar miasta oraz pozytywnie wpłynie na płynność ruchu na trasie Warszawa – Kukuryki. Tebodin-SAP Projekt, na zlecenie GDDKiA przygotował kompleksowy projekt realizacji odcinka oraz będzie odpowiadał za nadzór autorski prac budowlanych. Planowane oddanie inwestycji od użytku nastąpi po 3 latach od rozpoczęcia robót.

Rozpoczęcie budowy autostrady A2 na odcinku Warszawa-Kukuryki, umożliwi w niedalekiej przyszłości skierować ruch tranzytowy przemieszczający się drogą krajową nr 2, poza obszar miasta Mińsk Mazowiecki. W przyszłości odcinek będzie włączony do ciągu projektowanej autostrady A-2 Warszawa-Kukuryki. „Dzięki tej inwestycji zostanie skrócony czas podróży oraz poprawią się warunki życia mieszkańców miasta, w szczególności w zakresie klimatu akustycznego oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.” – powiedział Artur Majczak, Dyrektor Infrastruktury Tebodin SAP-Projekt .

Tebodin SAP-Projekt we współpracy z Dopravoprojekt wykonał kompleksową dokumentację techniczną do realizacji odcinka A2. Na obecnym etapie Tebodin SAP-Projekt będzie odpowiedzialny za nadzory autorskie. „Przez cały okres trwania prac budowlanych będziemy doglądać, czy budowa realizowana jest zgodnie z projektem. Zapewnimy również wsparcie merytoryczne dla wykonawcy robót.” – powiedział Marcin Narożnik , Projektant Drogowy w Tebodin SAP-Projekt.

W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazowieckiego wykonane zostaną:

 • 3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Janów, Kałuszyn))
 • 5 wiaduktów w ciągu A-2
 • 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych i serwisowych
 • 1 obiekt mostowy
 • 1 kładka dla pieszych
 • 13 przepustów
 • 2 miejsca obsługi podróżnych
 • 3 place pod stacje poboru opłat (na łącznicach węzłów)
 • 35 km dróg dojazdowych

Dodatkowo rozwiązania chroniące środowisko:

 • 2 przejścia dla zwierząt
 • 10,5 km ekranów akustycznych
 • zieleń izolacyjna szerokości od 10m do 20m

W skład konsorcjum firm wykonawczych weszły: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp. z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” S.A.