Dobre perspektywy funduszy akcyjnych

Dynamiczne wzrosty na warszawskiej giełdzie, spodziewany dodatni PKB w tym roku oraz poprawa nastrojów przedsiębiorców wskazują, że Polska może okazać się jednym z nielicznych krajów odpornych na światowy kryzys gospodarczy. To powoduje, że inwestorzy coraz chętniej wracają do funduszy akcyjnych. W jakie jeszcze fundusze warto teraz lokować pieniądze podpowiadają zarządzający Union Investment TFI.

Dobre perspektywy dla indeksu WIG, który od lutego do sierpnia br. odnotował wzrost o ponad 64 proc., zachęcają w horyzoncie najbliższych 9-12 miesięcy do inwestowania w jednostki subfunduszu UniKorona Akcje. – Nasza gospodarka zdaje się być odporna na światowy kryzys. Według wstępnych szacunków Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej odnotował dodatni wzrost PKB w drugim kwartale 2009 roku – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI. Także prognozy dla Polski ogłaszane przez Narodowy Bank Polski oraz krajowych i zagranicznych analityków wskazują, że 2009 rok powinien przynieść wzrost PKB pomiędzy 0,4 proc. a 1 proc. Pozytywne dane z raportu NBP o koniunkturze w sektorze przedsiębiorstw, pokazują że po raz pierwszy od pięciu kwartałów zauważono poprawę nastrojów wśród przedsiębiorców. – Spodziewamy się, że wzrost zaangażowania w akcje zarówno klientów instytucjonalnych jak i napływ środków inwestorów indywidualnych do funduszy akcyjnych przyczyni się do dalszych wzrostów na warszawskiej giełdzie – dodaje Ryszard Rusak.

Poprawy nastrojów na giełdach światowych oraz w Polsce odczuwalne są dla tych, którzy inwestowali w akcje małych i średnich spółek. Właśnie akcje tych przedsiębiorstw najszybciej odrabiają straty z końca 2008 roku, a indeksy sWIG80 i mWIG40 zyskały od początku roku odpowiednio 51,6 proc. oraz 35,14 proc. Do liderów wzrostów w tej kategorii należy subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który przez siedem miesięcy br. wypracował stopę zwrotu w wysokości 38,70 proc., a w perspektywie następnych 9-12 miesięcy również może osiągnąć atrakcyjny wynik.

Trzecim funduszem akcyjnym typowanym przez zarządzających Union Investment TFI jest subfundusz UniAkcje: Nowa Europa. Ostatnie miesiące pokazują, że można spodziewać się dalszego odreagowania na rynkach akcji i surowców w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. – Spodziewamy się, że najbliższe miesiące przyniosą umacnianie się walut krajów z tego regionu, co może przyczynić się do wzrostów cen akcji, a w konsekwencji dobrych wyników subfunduszu UniAkcje: Nowa Europa – wyjaśnia Ryszard Rusak.

Utrzymujący się podwyższony poziom inflacji w tym roku pozwala sądzić, że w najbliższym czasie stopy procentowe w Polsce nie będą obniżane. Zdaniem zarządzających Union Investment TFI są one na relatywnie wysokim poziomie na tle strefy euro oraz innych krajów wysokorozwiniętych. To powoduje, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy oferowany przez Towarzystwo otwarty fundusz specjalistyczny UniWIBIDSFIO także osiągnie wymierne stopy zwrotu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu