Zarządzanie Przez Cele (Management by Objectives – MbO)

Centrum Kompetencyjne mHR firmy BPSC SA wspólnie ze specjalistami z Microsoft, Oktagon Consulting i ZETO SA organizują we wrześniu seminaria w czterech polskich miastach Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Katowicach: Zarządzanie Przez Cele (Management by Objectives – MbO)

Jak zwiększyć motywację i efektywność pracowników poprzez Zarządzanie Przez Cele? Jak przełożyć cele organizacji na cele szczegółowe i stworzyć dla nich mierniki? Jak sprawnie dystrybuować cele organizacji na poszczególnych wykonawców? Centrum Kompetencyjne mHR BPSC SA zaprasza do udziału w seminarium poświęconym wyznaczaniu, negocjowaniu i dystrybucji celów na przykładzie rozwiązania Zarządzanie Przez Cele. Wykłady, ćwiczenia i prezentacje odbędą się w czterech polskich miastach – Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Katowicach.

Przedstawiciele działów HR wezmą udział w trwającym jeden dzień seminarium, na którym przedstawiciele BPSC wspólnie ze specjalistami z Microsoft, Oktagon Consulting i ZETO SA zaprezentują m.in. istotę budowania kultury zorientowanej na osiągnięcia, sposoby wyznaczania, negocjowania i dystrybucji celów oraz odpowiemy na pytanie, jak odnaleźć się w spaghetti informatycznym. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak połączyć efektywność pracowników z systemem motywacyjnym oraz jak porównywać efektywność pracowników, komórek i organizacji.

Seminaria odbędą się w czterech polskich miastach:

 • 15 września 2009, Warszawa – Wilanów, Knowledge Village,
 • 23 września 2009, Gdańsk, Hotel Mercure Hevelius,
 • 24 września 2009, Poznań, Hotel Andersia,
 • 29 września 2009, Katowice, Hotel Qubus

Program spotkania:

Zarządzanie Przez Cele (Management by Objectives – MbO)

 • 09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
 • 10:00 – 10:15 Powitanie
 • 10:15 – 11:15 Budowanie kultury zorientowanej na osiągnięcia. Metodyka wyznaczania celów ilościowych i jakościowych. Trzy poziomy celów: „Wyniki – Działania – Kompetencje”, Octagon Consulting
 • 11:15 – 11:45 Ćwiczenie „Wyznaczanie, negocjowanie i dystrybucja celów”. Cz.I, Centrum Kompetencyjne mHR BPSC SA
 • 11:45 – 12:00 Przerwa kawowa
 • 12:00 – 12:30 Ćwiczenie „Wyznaczanie, negocjowanie i dystrybucja celów”. Cz.II, Centrum Kompetencyjne mHR BPSC SA
 • 12:30 – 13:30 Prezentacja celów i omówienie ćwiczenia. Ocena poziomu realizacji celów i System Ocen Pracowniczych, CK mHR BPSC SA
 • 13:30 – 14:00 Najczęściej popełniane błędy przy stawianiu i ocenie celów, Oktagon Consulting
 • 14:00 – 14:45 Lunch
 • 14:45 – 15:15 Jak odnaleźć się w spaghetti informacyjnym?, ZETO SA w Poznaniu
 • 15:15 – 15:45 Prezentacja rozwiązań systemu mHR wspierających działy HR, CK mHR BPSC SA
 • 15:45 – 16:00 Zakończenie spotkania

Udział w seminarium jest bezpłatny dla uczestników

Więcej informacji na stronie www.mhr.pl/seminarium

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu