Oracle prezentuje nową wersję oprogramowania Oracle Coherence

Rozwiązanie ułatwia aplikacjom dostęp do przechowywanych w pamięci terabajtowych obszarów danych oraz pozwala upraszczać infrastrukturę sieci grid buforujących dane

Najważniejsze fakty:

 • Firma Oracle poinformowała o udostępnieniu oprogramowania Oracle Coherence 3.5. Stanowi ono rozszerzenie najlepszego w branży rozwiązania rozproszonych sieci grid buforujących dane w pamięci.
 • Rozwiązanie Oracle Coherence 3.5 należące do rodziny produktów Oracle Fusion Middleware zapewnia obsługę sieci grid buforujących w pamięci dane o wielkości rzędu terabajtów dzięki zastosowaniu konfigurowalnych stosów pamięci.
 • W nowej wersji wprowadzono zabezpieczenie Coherence Guardian, które automatycznie wykrywa i usuwa zakłócenia w świadczeniu usług.
 • Rozwiązanie Oracle Coherence 3.5 zapewnia bezpośrednią integrację z serwerem Oracle WebLogic Server i platformą Oracle WebLogic Portal, co znacznie poprawia wydajność i skalowalność aplikacji wdrożonych w tych środowiskach.
 • Oprócz tego oprogramowanie Oracle Coherence 3.5 pozwala uzyskać o wiele lepszą wydajność dzięki modułowi zarządzania sesją Coherence*Web.
 • Te nowe możliwości pozwalają firmom poprawiać sposób wykorzystania usług online, upraszczać zarządzanie dużymi aplikacjami WWW i zyskiwać przewagę nad konkurencją w obszarze aktywności w Internecie.

Poprawa wydajności i pojemności sieci grid

 • Rozwiązanie Oracle Coherence obsługuje wieloterabajtowe sieci grid i znacznie zmniejsza liczbę maszyn wirtualnych Java koniecznych do pracy z dużymi bazami danych, dzięki czemu ograniczona zostaje złożoność operacyjna dużych systemów.
 • Rozwiązanie Oracle Coherence pozwala osiągnąć wyższy poziom stałej dostępności dzięki wprowadzeniu zabezpieczenia Coherence Guardian oraz nowym funkcjom dynamicznego konfigurowania sieci w środowiskach sieciowych oferujących moc obliczeniową na żądanie.
 • Rozwiązanie Oracle Coherence umożliwia bezpośrednią integrację modułu do zarządzania sesjami Oracle Coherence*Web Session Management Module z rozwiązaniami Oracle WebLogic Server i Oracle WebLogic Portal, co pozwala na zarządzanie sesją HTTP w rozproszonych aplikacjach i środowiskach heterogenicznych.
 • Bezpośrednia integracja oprogramowania Oracle Coherence jako rozproszonego bufora dla platformy Oracle WebLogic Portal znacznie poprawia wydajność dużych aplikacji portalowych poprzez buforowanie profili użytkowników, treści i portletów klientów w rozwiązaniu Oracle Coherence.
 • Moduł Oracle Coherence*Web pozwala osiągnąć wyższą wydajność, zwłaszcza we wdrożeniach, w których stosowane są rozbudowane sesje i restryktywne limity czasu ważności sesji. Moduł Coherence*Web umożliwia też obsługę wdrożeń klasy Coherence*Extend, polegających na wyodrębnieniu warstwy serwera aplikacji z warstwy zarządzania sesją i skutkuje lepszą dostępnością w obrębie całego systemu.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu