Fundusze PKO TFI znowu w czołówce

Po raz kolejny w ostatnich miesiącach fundusze PKO TFI znalazły się w czołówce funduszy inwestycyjnych o najlepszych wynikach. Wg rankingu opublikowanego przez ,,Rzeczpospolitą”, fundusz PKO/CS Papierów Dłużnych USD jest liderem w kategorii funduszy zagranicznych papierów dłużnych. Tradycyjnie dobrze uplasował się także fundusz PKO/CS Obligacji Długoterminowych. W grupie funduszy rynków zagranicznych najlepszy okazał się fundusz PKO/CS Rynków Wschodzących.

W klasyfikacji ,,Rzeczpospolitej” uwzględniono efekty inwestycji w okresie 1 VIII 2007 – 7 VIII 2009, podając wzrost wartości portfela w procentach w skali trzech lat. Przygotowano dwie symulacje wyników: “jednorazowa inwestycja” w jednostki funduszy i ,,systematyczne dokupowanie” jednostek funduszy.

W kategorii funduszy zagranicznych papierów dłużnych najlepszym wynikiem może pochwalić się fundusz PKO/CS Papierów Dłużnych USD. W symulacji systematycznego dokupowania osiągnął aż 41 proc. wzrostu wartości, w symulacji ,,jednorazowa inwestycja” wartość wzrosła o 39,2 proc. Wśród funduszy rynków zagranicznych pierwsze miejsce zajął fundusz PKO/CS Rynków Wschodzących (11,7 proc. przy systematycznym dokupowaniu jednostek uczestnictwa, 3,5 proc. w przypadku jednorazowej inwestycji). Ranking ,,Rzeczpospolitej” jest kolejnym, gdzie bardzo dobrze wypada fundusz PKO/CS Obligacji Długoterminowych. W symulacji jednorazowej inwestycji w fundusze obligacji długoterminowych zajął pierwszą lokatę z zyskiem 32,6 proc. Fundusz ten był liderem m.in. w poprzednich rankingach ,,Rzeczpospolitej” i w lipcowym zestawieniu wyników funduszy, przygotowanym przez Open Finance i dziennik “Polska the Times”.

– Wyniki opublikowane w “Rzeczpospolitej” pokazują, że warto inwestować w fundusze niezależnie od rynkowej koniunktury – komentuje Łukasz Gónicki z PKO TFI. – Odpowiednie inwestycje w krajowe i zagraniczne papiery dłużne owocują pokaźnym zyskiem dla posiadaczy jednostek funduszy. Po raz kolejny potwierdza się teza, że warto inwestować długoterminowo.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu