Tereny zielone w obszarze działań twórcych

W sobotę, 22 sierpnia, o godz. 12.00 (Park Bródnowski, róg Chodeckiej i Kondratowicza) odbędzie się kolejna „zielona” debata z cyklu ŚNIADANIA NA TRAWIE. Tematem dyskusji z udziałem mieszkańców, ekspertów, urzędników będzie możliwość realizacji kreatywnych i twórczych działań w zielonej przestrzeni miejskiej.

Program debaty:

1. Autoprezentacja prac Jarosława Kozakiewicza – rzeźbiarz, autor projektów architektonicznych, www.kozakiewicz.art.pl

Prezentacja będzie dotyczyła czterech projektów powstałych w latach 2001 – 2007. Na przykładzie tych prac zaprezentowane zostaną cztery różne podejścia do problemu włączania terenów zielonych w obszar działań twórczych:

  • Kształtowanie nowego krajobrazu na terenach zdegradowanych przez przemysł – Projekt Mars
  • Interwencja w przestrzeni miejskiej mająca na celu ochronę terenów parkowych przed procesami urbanizacyjnymi – Kurtyna ziemna
  • Włączanie istniejącej zieleni w działania/procesy architektoniczne – Projekt Centrum Kultury Brok
  • Konceptualno – urbanistyczne działania artystyczne – Transfer

2. Park jako „rzeźba społeczna”? Przestrzeń publiczna – prawo czy uzurpacja. Janusz Byszewski – kurator Laboratorium Edukacji Twórczej w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, gdzie zajmują się projektowaniem sytuacji twórczych i edukacją kreatywną.

  • Park – miejsce kontemplacji natury czy kultury
  • Park jako „dobro wspólne”
  • Zawłaszczanie przestrzeni (politycy i artyści)
  • O potrzebie „działania bez działania”
  • Rzeźby i instalacje z materiałów bio-degradujących
  • Park jako miejsce działań animacyjnych i partycypacyjnych

3. Park Rzeźby na Bródnie – studium przypadku. Krzysztof Bugla – Zastępca Burmistrza dzielnicy Targówek

Projekt Parku Rzeźby na Bródnie jest niezwykle interesującym przypadkiem współpracy między urzędnikami, artystą i instytucją kultury. Pomysł zrodził się w trakcie dyskusji Krzysztofa Bugli, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Targówek, z artystą i mieszkańcem Dzielnicy Targówek – Pawłem Althamerem, na temat możliwości ożywienia przestrzeni Parku Bródnowskiego. „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców”, które jest głównym celem działalności samorządu terytorialnego w Polsce, zdaniem władz dzielnicy powinno obejmować również upowszechnianie kultury i kreowanie przestrzeni, w której żyjemy. Najlepiej gdy partnerami tych działań są artyści, zwłaszcza wywodzący się z lokalnej społeczności, znający jej specyfikę i tradycję. Szczególną rolę może na tym polu odegrać sztuka nowoczesna, która bardzo dobrze wybrzmiewa w miejscach „bez właściwości”, postindustrialnych, pozbawionych indywidualnego charakteru, z zaburzoną ciągłością tradycji. Realizacja takich projektów prowadzi do zmiany wizerunku dzielnicy, ale również w dalszej perspektywie do istotnych zmian społecznych.

Debatę poprowadzi dr Andrzej Kassenberg. Organizatorem spotkań jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy wsparciu merytorycznym Biura Ochrony Środowiska, partnerem – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

„Zielone” debaty to cykl otwartych debat z udziałem urzędników, ekspertów i mieszkańców dotyczących zielonej przestrzeni Warszawy. Planowane jest sześć spotkań z mieszkańcami realizowanych w formie umownych śniadań na trawie (dwa razy w miesiącu, w soboty, lipiec – wrzesień). Kontekst historyczny oraz zagadnienia planowania i funkcjonowania zieleni w miastach są punktem wyjścia do dyskusji dotyczących warszawskiej zieleni: jaka jest, jaka powinna być, czego potrzebują mieszkańcy i czy inwestycje odpowiadają na te potrzeby. Dotychczasowe debaty dotyczyły historii zieleni oraz znaczeniu alternatywnych form zieleni dla krajobrazu nowoczesnego miasta.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu