Centralne zarządzanie danymi przeznaczone dla detektorów metali i separatorów. Wizualizacja i protokółowanie zgodne z HACCP

Na targach Fachpack 2009, które odbędą się w dniach 29.09 – 01.10.2009 w Norymberdze (Niemcy), firma S+S Separation and Sorting Technology GmbH zaprezentuje w hali nr.9, stoisko 9-131 nie tylko detektory i separatory ciał obcych przeznaczone do wszystkich typów transportu oraz etapów produkcji w przemyśle spożywczym, ale również program do zarządzania danymi NAVIGATOR. Program ten oparty jest na centralnej bazie danych SQL, do której można podłączyć wiele detektorów metali, oprócz tego zapewnia lepszą przezroczystość i wydajność w zakresie zapewnienia jakości zgodnej z HACCP.

Nowoczesne detektory metali S+S rejestrują automatycznie wraz z datą i godziną wszystkie dane eksploatacyjne takie jak wykrycie metalu, zmiana produktu lub ładunku, walidację lub komunikaty o błędach. Bezpieczne zapisanie, ewaluacja oraz analiza tych danych jest bardzo ważnym komponentem w procesach HACCP. Tworzą one podstawę i umożliwiają rozpoznanie krytycznych punktów w produkcji oraz służą identyfikowalności czynności podczas kontroli ciał obcych. Program do zarządzania danymi NAVIGATOR umożliwia wizualizację i protokółowanie zebranych danych zgodne z HACCP.

Program do zarządzania danymi NAVIGATOR można zainstalować na komputerze lub laptopie. Za pomocą Ethernet lub WLAN Interface można połączyć wiele detektorów metali typu GENIUS und GENIUS+ firmy S+S. Dane zapisywane w tzw. dzienniku pokładowym są automatycznie pobierane przez program NAVIGATOR i zapisywane w centralnej bazie danych SQL. W ten sposób wszystkie ważne czynności i zdarzenia dotyczące jakości i procesów stoją do dyspozycji i mogą być przeglądane lub dalej przetwarzane przez system zarządzania jakością oraz dzięki odpowiednim filtrom mogą zostać ograniczone do informacji istotnych, przedstawionych przejrzyście, ułatwiając tym szybką analizę przyczyn metalicznych ciał obcych.

Franz Penn, pracujący w firmie S+S jako manager specjalizujący się w przemyśle spożywczym, reasumuje: „Program do zarządzania danymi NAVIGATOR szybko i łatwo ewaluuje dane eksploatacyjne zarejestrowane przez detektory lub separatory metali. Produkt ten zapewnia przezroczystość i wydajność oraz wizualizację zgodną z HACCP. W związku z czym zakup produktu NAVIGATOR natychmiast się amortyzuje”.

Program do zarządzania danymi NAVIGATOR umożliwia łatwe i przejrzyste przedstawienie danych eksploatacyjnych w formie graficznej. Zdjęcie pokazuje liczbę wykrywanych metali w ciągu dnia. (zdjęcie: S+S)

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu