Auxilium – wakacyjny rekord

Przychody ze sprzedaży w miesiącu lipcu 2009 roku Spółki audytorsko – księgowej z rynku NewConnect osiągnęły poziom 539.110,53 zł i są wyższe o 114% od przychodów ogółem zrealizowanych w analogicznym miesiącu roku 2008. Audytorzy z rynku NewConnect wypracowali w lipcu rekordowy zysk bilansowy, który wyniósł 81.817,97 zł i jest wyższy o 156 % od zysku bilansowego zrealizowanego w lipcu 2008 roku.

Narastająco przychody ze sprzedaży ogółem za siedem miesięcy 2009 r. jakie osiągnęła spółka wynoszą 4.581.993,30 zł i są wyższe o 35% od przychodów wypracowanych w okresie styczeń-lipiec 2008 roku. Zysk bilansowy natomiast za siedem miesięcy tego roku jest o 59 % wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku i wynosi 1.038.964,17 zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu