Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Banki stawiają na depozyty antybelkowe

Coraz więcej instytucji finansowych proponuje swoim klientom lokaty i konta z dzienną kapitalizacją odsetek. Dzięki nim można zarobić trochę więcej niż na depozytach tradycyjnych. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, od zysków nieprzekraczających 2,49 zł nie jest bowiem pobierany 19- procentowy podatek Belki. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?

Depozyty

Lokaty

Meritum Bank zaoferował lokatę „Meritum Zysku” z dzienną kapitalizacją odsetek. Oprocentowanie depozytu 6- miesięcznego w wysokości 6,4% p.a., od którego nie zostanie pobrany podatek (dzienna wysokość odsetek nie przekroczy bowiem 2,49 zł), odpowiada oprocentowaniu 8,0% na lokacie z kapitalizacją na koniec okresu deponowania. Przy lokacie 12- miesięcznej oprocentowanie wynosi natomiast 5,9% (porównywalne z lokatą 7,5% z podatkiem). Minimalna kwota lokaty wynosi 3 tys. zł, a kwota maksymalna- 10 tys. zł, przy czym można założyć dowolną liczbę lokat. Produkt jest dostępny od 11 sierpnia br.

AIG Bank Polska podwyższył oprocentowanie lokaty rocznej do 6,20%. Dotyczy to zarówno lokaty Zysk+, jak i Direct+. Środki zdeponowane na rocznej lokacie Direct+ Internet gwarantują natomiast 6,30%. Aby założyć lokatę Zysk+, należy dysponować wkładem 1 tys. zł, do założenia lokaty Direct+ lub Direct+ Internet wymagany jest natomiast wkład w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Bank podwyższył również oprocentowanie lokaty Zysk+ Progresja, która zapewnia od 2% w pierwszym miesiącu oszczędzania, do 12% w ostatnim. Daje to oprocentowanie w skali roku w wysokości 6%. Minimalna kwota wymagana do otwarcia lokaty Zysk+ Progresja to 1 tys. zł. Oprocentowanie wszystkich lokat jest stałe, a nowe stawki obowiązują od 10 sierpnia br.

Bank Pocztowy wprowadził do oferty odnawialną lokatę 3- miesięczną o stałym oprocentowaniu 4,80% w skali roku. Minimalna kwota potrzebna do założenia depozytu to 500 zł. Lokata jest dostępna w oddziałach Banku Pocztowego i placówkach Poczty Polskiej od 10 sierpnia br. Może być również założona elektronicznie z poziomu konta osobistego, jako lokata w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym.

Konta

Polbank EFG wprowadził do oferty Konto Mocno Oszczędzające z codzienną kapitalizacją odsetek. Rachunek oprocentowany jest na 6,5% w skali roku (dla kwot do 20 tys. zł) lub 5,5% (powyżej 20 tys. zł, oprocentowanie zmienne). Otwarcie i prowadzenie konta jest bezpłatne, podobnie jak pierwsza w danym miesiącu wypłata gotówkowa w placówce. Kolejne wypłaty kosztują 10 zł. Za przelew wewnętrzny trzeba zapłacić 4 zał, a za zewnętrzny- 10 zł. Do rachunku nie jest wydawana karta, a każdy klient ma możliwość otwarcia maksymalnie trzech Kont Mocno Oszczędzających. Nowe konto jest dostępne w ofercie banku od 17 sierpnia br.

Produkty strukturyzowane

Bank Pekao SA rozpoczął subskrypcję 3- letnich Certyfikatów Strukturyzowanych Rynku Polskiego, opartych o indeks WIG20. Certyfikaty umożliwiają czerpanie korzyści z inwestycji na rynku polskich akcji, zapewniając jednocześnie 100% ochrony kapitału na zakończenie inwestycji. Odsetki od inwestycji zależą od zachowania indeksu giełdowego WIG20. Minimalna kwota inwestycji to 5 tys. zł, czyli 5 certyfikatów. Zapisy potrwają od 9 do 28 sierpnia br., a dzień emisji (rozpoczęcia inwestycji) został wyznaczony na 2 września br. Okres inwestycji to 3 lata, z możliwością wcześniejszego odkupu certyfikatu przez bank w cyklach tygodniowych.

Bank BGŻ rozpoczął X subskrypcję Lokaty Inwestycyjnej. Zysk z 2- letniej lokaty uzależniony jest od stopy zwrotu z indeksu WIG20, a także od jego zachowania się w czasie trwania inwestycji. W okresie lokacyjnym bank gwarantuje oprocentowanie na poziomie 4% w skali roku. Minimalna kwota wymagana do otwarcia lokaty wynosi 5 tys. zł. Zapisów można dokonywać w placówkach banku od 10 sierpnia do 8 września br.

Kredyty

Nordea Bank Polska zaoferował niższe marże klientom ubiegającym się o kredyt mieszkaniowy i korzystającym z innych produktów oferowanych przez bank oraz współpracujące z bankiem towarzystwo ubezpieczeniowe Nordea. Każdy klient zgłaszający się do banku z wnioskiem o kredyt mieszkaniowy i posiadający w Banku Nordea rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy, na który przelewane jest jego wynagrodzenie, oraz kartę debetową, a dodatkowo zdecydowany ubezpieczyć kupowaną nieruchomość w STU Ergo Hestia – może liczyć na obniżkę marży o 1 p.p. w porównaniu z marżą standardową dla kredytów mieszkaniowych. Klienci ubiegający się o kredyt mieszkaniowy denominowany w euro, którzy korzystają z innych produktów banku oraz towarzystwa ubezpieczeniowego Nordea, mogą z kolei liczyć na marżę o 0,5 % niższą od marży dla pozostałych walut obcych. Oferta obowiązuje od 10 sierpnia br.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu