Ranking kredytów hipotecznych Gold Finance – sierpień 2009 r.

Biorąc pod uwagę lipcowy raport Gold Finance, na rynku kredytów hipotecznych można zaobserwować kilka interesujących zmian w zakresie oferty kredytowej poszczególnych banków. W raporcie sierpniowym zostały szczegółowo omówione zmiany, jakie zaszły na rynku odnośnie kredytów w CHF, kredytów bez wymaganego wkładu własnego oraz kredytów w euro. Poruszona zostanie również tematyka kredytów pod zakup działek.

Wiele spośród osób zainteresowanych przyznaniem kredytu zadaje sobie podstawowe pytanie „Czy możliwe jest nadal uzyskanie kredytu we frankach szwajcarskich?”. Zakres oferty kredytów we frankach szwajcarskich nie uległ zmianie, tego typu kredyt oferuje siedem banków: Deutsche Bank, mBank, Multibank, Nordea, GE Money, Polbank i PKO BP.

W ostatnim miesiącu nastąpiły natomiast zmiany w szczegółowych parametrach dotyczących tego typu kredytów, zwłaszcza w zakresie marży kredytu, wymaganego przez banki od Klientów wkładu własnego, a także wymagań dodatkowych, które musi spełnić klient. Oprocentowanie kredytu hipotecznego we frankach szwajcarskich kształtuje się obecnie w przedziale od 3,3% do 9,56%. W porównaniu do zeszłego miesiąca w Deutsche Banku została zmieniona tabela marż. Główna zmiana to rozróżnienie cen dla Klientów w zależności od osiąganego poziomu dochodów – czym wyższe dochody, tym niższa możliwa do uzyskania dla klienta marża. Zostały ustalone następujące przedziały dochodowe: do 6 tys. PLN, od 6 tys. PLN. oraz do 12 tys. PLN i powyżej 12 tys. PLN. Klienci ponadto muszą zadeklarować wpływy na rachunek osobisty w Deutsche Banku.

W Polbanku najważniejsza zmiana dotyczy wymaganego przez Bank wkładu własnego. Bank wymaga obecnie od Klientów 20% wkładu własnego dla kredytu w CHF, jednak istnieje możliwość skorzystania z promocyjnych warunków i uzyskania kredytu z 15% wkładem własnym, jeżeli Klienci m.in. uzyskują minimalny poziom dochodów w wys. 3 tys. PLN dla dwóch osób oraz skorzystają z ubezpieczenia na życie. Zmiany nastąpiły również w marżach dot. kredytów w CHF w Nordea i GE Money.

Reasumując, w zakresie kredytu hipotecznego w CHF zaszły w ostatnich tygodniach dość istotne zmiany. Nadal jednak możliwe jest uzyskanie kredytu we frankach szwajcarskich i to również bez wymaganego wkładu własnego.

Czy możliwe jest uzyskanie na rynku kredytu bez wkładu własnego, a jeżeli tak, to na jakich warunkach? Nadal można na rynku uzyskać kredyt na 100% wartości zakupywanej nieruchomości w różnych walutach.

Załóżmy, że jesteśmy zainteresowani uzyskaniem kredytu w kwocie 250 tys. na 30 lat bez wkładu własnego. Przy takich parametrach najniżej oprocentowany kredyt walutowy, zarówno w CHF, euro, jaki USD otrzymamy w mBanku i Multibanku, co szczegółowo prezentuje tabela 2. Uwzględniając natomiast kredyt złotówkowy, to najniżej oprocentowany kredyt możemy uzyskać w Eurobanku (po wykupieniu wymaganego przez Bank pakietu ubezpieczeń na życie) oraz w PKO BP. Biorąc pod uwagę takie parametry kredytu należy jednak pamiętać, że w wielu Bankach wystarczy wykazać się 10% wkładem własnym, aby móc liczyć na atrakcyjniejszy poziom marż niż w przypadku kredytu bez wkładu własnego.

Wiele osób zainteresowanych kredytem hipotecznym coraz częściej zadaje sobie pytanie: „A może kredyt w euro?”. Coraz więcej osób decyduje się na to rozwiązanie, w wielu bankach obowiązują bowiem obecnie promocyjne oferty dla kredytów, zwłaszcza w zakresie prowizji za udzielenie kredytu, czy też wysokości marż. W niektórych bankach stawki marż dla kredytów w euro są niższe niż dla kredytów w CHF, przy takich samych parametrach. Załóżmy, że jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości w kwocie 300 tys. zł. Dysponujemy wkładem własnym w wysokości 50 tys. złotych. Na jaki kredyt w euro możemy zatem liczyć?

Przy takich parametrach kredytu możemy liczyć na ofertę sześciu banków. Oprocentowanie kredytu będzie kształtować się w przedziale 4,24%-5,29%, a rata kredytu od 1183 zł do 1390 zł, uwzględniając maksymalny okres kredytowania w danym banku.

Najniżej oprocentowany kredyt możemy uzyskać w Banku DnB Nord i Deutsche Banku. Biorąc pod uwagę maksymalny okres kredytowania, możemy liczyć nawet na 45 lat w Multibanku i mBanku. Prowizja za udzielenie kredytu w euro kształtuje się w przedziale 0%-2,2%. Bank DnB Nord nie pobiera żadnej prowizji za udzielenie kredytu w euro. Reasumując, oferta kredytów w euro jest coraz ciekawsza. Rozpatrując pozyskanie kredytu w walucie, Klienci powinni również bardzo dokładnie rozważyć ofertę kredytów w euro, gdyż niektóre banki stosują niższe poziomy marż niż w przypadku kredytów w CHF.

Na rynku można zaobserwować ostatnio coraz większe zainteresowanie Klientów uzyskaniem kredytu na zakup działki pod budowę własnego domu. Jak wygląda obecnie sytuacja w zakresie tego typu kredytów? Załóżmy, że chcielibyśmy zakupić działkę budowlaną w cenie 125 tys. zł i dysponujemy wkładem własnym w wys. 25 tys. zł.

Okazuje się, że możemy liczyć na bardzo różnorodną ofertę banków w zakresie kredytów na zakup działki budowlanej. Do dyspozycji klientów są bowiem kredyty w różnych walutach. Biorąc pod uwagę wysokość raty takiego kredytu i maksymalny okres kredytowania, to najlepszy kredyt uzyskamy w mBanku, Multibanku i Deutsche Banku. Najniżej oprocentowany kredyt dostaniemy w Banku Nordea, ale możemy tam liczyć na maksymalnie 20 letni okres kredytowania. Biorąc pod uwagę kredyt na zakup działek rolnych lub też rekreacyjnych, to sytuacja wygląda nieco inaczej. Wystarczającym powodem, aby w praktycznie każdym banku działka została zakwalifikowana jako budowlana jest to, aby była przeznaczona pod zabudowę w studium bądź planie zagospodarowania przestrzennego (działka nie musi mieć statusu działki budowlanej w ewidencji gruntów oraz KW). W niektórych bankach wystarczy, aby uznał, że działka ma tzw. potencjał budowlany (np. działka rolna położona w środku miasta). Są banki, w których istnieje możliwość akceptacji działek typowo rolnych, m.in. BGŻ, Dombank, Metrobank. W przypadku takich działek jest wymagany od klienta wyższy wkład własny.

Oferta kredytów na zakup działek budowlanych jest więc bardzo różnorodna. Banki udzielają tego typu kredyty w różnych walutach. W poszczególnych Bankach występują różnice w maksymalnym okresie kredytowania przy zakupie działek. Natomiast kwestie kredytowania i zabezpieczania się na działkach rolnych są traktowane przez banki dość indywidualnie i zależą w dużej mierze od atrakcyjności danej działki.

Rafał Janowicz

Analityk Gold Finance

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu