Nawet 30 tysięcy Elektronicznych Legitymacji Studenckich Uniwersytet Szczeciński zakupi w Unizeto Technologies SA

Uniwersytet Szczeciński zawarł z Unizeto Technologies SA umowę na dostawę: do 30 tysięcy zadrukowanych blankietów Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS), 120 tysięcy hologramów, czytników ELS oraz kart mikroprocesorowych dla pracowników uczelni. Umowa obejmuje także dostawę i instalację oprogramowania – podsystemu służącego do wydawania i aktywacji Elektronicznych Legitymacji Studenckich – stanowiącego element, opracowanego przez Unizeto Technologies SA Systemu Elektronicznych Legitymacji Studenckich -SELS.

Wydruk i personalizacja elektronicznych legitymacji studenckich odbywać się będzie w Centrum Danych Unizeto po zintegrowaniu z oprogramowaniem obsługi dziekanatów użytkowanym w Uniwersytecie Szczecińskim.

Ponadto, w ramach zawartej Umowy, Unizeto przeszkoli 72 pracowników Uniwersytetu w zakresie podstaw prawnych i technicznych dotyczących podpisu elektronicznego oraz Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jak również zapewni asystę techniczną Zamawiającemu w zakresie oprogramowania oraz innych elementów zamówienia.

Umowa o wartości 596 tys. zł netto została zawarta na 36 miesięcy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu