Banki kontra Rekomendacja KNF

Fundacja KupFranki.org, powołana przy społecznej inicjatywie KupFranki.pl, opublikowała raport „Rekomendacja SII KNF w praktyce”. Podsumowanie pierwszego miesiąca stosowania Rekomendacji wypada negatywnie. Raport zawiera listę banków, które stwarzają ekonomiczną zaporę zniechęcającą klientów do skorzystania z możliwości jakie daje Rekomendacja.

Na listę wpisano te banki, które m.in. pobierają najwyższe opłaty za skorzystanie z możliwości spłaty kredytu bezpośrednio w tej walucie, w której został on zaciągnięty. Listę otwiera Noble Bank i jego odział Specjalistyczny – Metrobank, żądający opłaty na poziomie 1% pozostałej kwoty kredytu. Za Noble Bankiem uplasowały się: Nordea, z opłatą 0,75%, Kredyt Bank z opłatą na poziomie 0,5% kwoty pozostałej oraz opłatą 20 PLN za każdy przelew przychodzący w CHF oraz BGŻ, z opłatą 0,25% kwoty pozostałej do spłaty oraz opłatą 20 PLN za każdy przelew przychodzący w CHF. Dla kontrastu wskazano także banki, które podeszły inaczej do realizacji zapisów wynikających z Rekomendacji. Wśród nich są: PKO BP – koszt 50 PLN, BZ WBK – koszt 100 PLN, a także banki pobierające opłatę w kwocie 200 PLN – ING Bank Śląski, Dom Bank, GE Money Bank, Raiffeisen i Multibank.

Zdaniem Rafała Łyczka z Fundacji KupFranki.org, pomysłodawcy sieci społecznościowej KupFranki.pl, niechęć kredytobiorców do aneksowania umów o spłatę kredytu bezpośrednio w walutach obcych, powodują często wygórowane opłaty, które towarzyszą takiej operacji. – W ocenie Fundacji KupFranki.org kwoty pobierane przez część banków na bazie zmian treści tabeli opłat i prowizji, w trakcie realizacji umowy kredytowej, jest niedopuszczalne – powiedział Rafał Łyczek. – Kształtuje to prawa konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza jego interesy. Opłaty często nie mają odzwierciedlenia w nakładzie pracy związanej z podjęciem czynności podlegającej opłacie.

Fundacja KupFranki.org stara się wpływać na wysokości opłat stosowanych przez banki. W ramach akcji „Aneks za rozsądną cenę”, Fundacja wystosowała listy otwarte do: Metrobank – Noble Bank S.A, Nordea Bank, Kredyt Bank, BGŻ, Millennium oraz Polbanku, z apelem o zmniejszenie wysokości opłat towarzyszących zmianie sposobu spłaty kredytów. Od wysłania listów minął już miesiąc. Do tej chwili na korespondencję odpowiedziały jedynie: Nordea oraz Bank Millennium, nie ustosunkowując się jednak do zawartej prośby.

Raport Fundacji został opracowany na podstawie oficjalnych dokumentów (tabele opłat i prowizji) i informacji z banków (wywiady telefoniczne z osobami odpowiedzialnymi za obsługę klientów). Całość raportu jest dostępna na stronie www.KupFranki.pl.

W celu oceny skali zjawiska w stosunku do konkretnych banków, Fundacja zwraca się z prośbą do wszystkich osób zadłużonych w walutach obcych z tytułu kredytu hipotecznego o udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie na stronie głównej KupFranki.pl. „Czy opłaty wprowadzone przez bank w którym masz kredyt walutowy, towarzyszące zmianie sposobu jego spłaty na bezpośrednio w tej walucie stanowią dla Ciebie barierę ekonomiczną uniemożliwiającą skorzystanie z tej opcji?”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu