DM BOŚ opublikował raport analityczny DELKO SA

Opracowana przez DM BOŚ wycena akcji DELKO S.A. została określona na poziomie 13,59 zł za akcję. Docelowa cena akcji Spółki jest wyższa o 13,25% w porównaniu do maksymalnej ceny emisyjnej (12 zł).

Strategia rozwoju DELKO S.A. na najbliższe lata zakłada umacnianie pozycji lidera w hurtowej dystrybucji artykułów drogeryjnych głównie poprzez akwizycję. „Uważamy, że obecny okres dekoniunktury sprzyja akwizycjom. Należy pamiętać, że w krótkim czasie istnieje ryzyko ewentualnej restrukturyzacji przejmowanych podmiotów ze względu na ich niższą efektywność. Jednak w perspektywie długoterminowej przeprowadzone akwizycje powinny przyczynić się do zwiększenia skali działalności oraz do wzmocnienia pozycji rynkowej Grupy”- piszą w raporcie analitycy DM BOŚ.

Grupa DELKO S.A. bierze również pod uwagę przeznaczenie środków z emisji na rozbudowę sieci salonów sprzedaży detalicznej „Blue Drogerie”. Obecnie działa już 15 salonów sprzedaży pod marką Grupy. Sieć „Blue Drogerie” ma być rozwijana na zasadzie sklepów własnych oraz sklepów franczyzowych.

Autorzy raportu analitycznego zwracają uwagę na relatywnie wysoką dynamikę przychodów ze sprzedaży osiągniętych w latach 2005-2008, a także na sukcesywną poprawę osiąganych marż operacyjnych oraz netto. W 2008 r. w porównaniu do roku poprzedniego przychody DELKO S.A. z tytułu sprzedaży wzrosły o ponad 32%, zysk z działalności operacyjnej wzrósł o ponad 164%, a zysk netto zwiększył się o 75%. „Uważamy, że w 2009 roku, pomimo panującej dekoniunktury Grupa DELKO S.A. zdoła utrzymać dodatnią dynamikę uzyskiwanych wyników finansowych m.in. dzięki rozwojowi własnej sieci sprzedaży a także zintensyfikowaniu sprzedaży produktów oferowanych pod własną marką” – piszą w raporcie analitycy DM BOŚ.

DELKO S.A. prowadzi sprzedaż na terenie całej Polski w oparciu o sieć hurtowni, 13 regionalnych przedstawicieli (165 przedstawicieli handlowych w całym kraju, którzy aktywnie obsługują ok. 20 tys. sklepów) a także poprzez bezpośrednią obsługę dużych klientów detalicznych m.in. takich jak: Kimberly Clark, Metsa Tissue, L’Oreal, S.C. Johnson, Henkel, Nivea czy Grupa Kolastyna.

„Zauważalną obecnie tendencją w rozwoju handlu w Polsce jest stopniowy zanik tradycyjnego podziału na handel hurtowy i detaliczny, na skutek rozbudowy własnych sieci detalicznych przez przedsiębiorstwa handlu hurtowego. Ponadto polski rynek wyrobów kosmetycznych, higienicznych i chemii gospodarczej cechuje się w porównaniu do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej stosunkowo niskim nasyceniem” – komentują analitycy DM BOŚ.

Zapisy na akcje w Transzy Małych i Dużych Inwestorów odbędą się w dniach 31 sierpnia – 2 września br. Będą poprzedzone budową księgi popytu w dniach 27 – 28 sierpnia br. Spółka zaoferuje łącznie 1,5 mln akcji – 1 125 tys. szt. dla inwestorów składających zapisy w ramach Transzy Dużych Inwestorów oraz 375 tys. szt. akcji w Transzy Małych Inwestorów. Przydział akcji i zamknięcie oferty nastąpi do 9 września br.

Raport analityczny DELKO S.A. został przedstawiony 19 sierpnia 2009 r. przez Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych DM BOŚ. W raporcie zastosowano 2 metody wyceny papierów wartościowych: porównawczą i dochodową. Wynik otrzymany metodą mieszaną jest średnią ważoną z dokonanych pomiarów. Zaletą metody jest częściowe uwzględnienie zarówno perspektyw rozwojowych spółki oraz aktualnych poziomów wycen spółek porównywalnych. Raport powstał na podstawie danych zaprezentowanych przez Spółkę w opublikowanym prospekcie emisyjnym oraz źródeł własnych Brokera. Raport oraz prospekt emisyjny Spółki dostępne są na stronie: www.bossa.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu