Raport Money.pl: 2,5 mln związkowców w Polsce. Ponad 6 tys. związków

Duże wrażenie może robić liczba działających w naszym kraju organizacji związkowych. Na koniec czerwca w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 6337 związków zawodowych i 9 związków rolników indywidualnych.

Ilu mają członków? Dokładnych liczb nikt nie podaje. Z informacji uzyskanych przez Money.pl w centralach związkowych wynika, że liczba polskich związkowców sięga ok. 2,5 mln osób. Warto dodać, że od 6 tys. do 14 tys. zł brutto miesięcznie zarabiają działacze największych central związkowych w Polsce.

Dwie największe centrale NSZZ Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zrzeszają po ok. 700 tys. członków każda. Ta pierwsza ma około 9 tys. organizacji.

Trzecia duża centrala – Forum Związków Zawodowych – zrzesza około 400 tys. osób. Rzeszę osób należących do mniejszych i niezrzeszonych szacuje się na ponad 600 tys. osób.

Największe regiony NSZZ „Solidarność (według liczby członków)

 • Śląsko-Dąbrowski 100 tys.
 • Mazowsze 67 tys.
 • Małopolska 60 tys.
 • Gdański 43 tys.
 • Dolny Śląsk 42 tys.
 • Ziemia Łódzka 30 tys.
 • Środkowowschodni 26 tys.

źródło: NSZZ Solidarność

Od kilkunastu lat uzwiązkowienie – czyli odsetek działaczy systematycznie maleje. W 1991 roku odsetek związkowców wśród ogółu osób zatrudnionych wynosił 28 proc. W 2000 roku do związków należał już tylko co piąty pracownik. W 2008 roku odsetek spadł do 16 proc.

image001

Z danych CBOS wynika, że w 1991 roku członkostwo w Solidarności deklarował co dziesiąty pracownik. W 2008 roku już tylko co pięćdziesiąty. W przypadku OPZZ, w tym samym czasie odsetek osób deklarujących przynależność do jednego z 80 związków zrzeszonych w tej centrali spadł z 6 do zaledwie 1 proc.

Najwięcej związkowców jest w firmach państwowych. W spółkach, których właścicielem jest Skarb Państwa co czwarty pracowników należy do związków. Zdecydowanie mniej jest ich w przedsiębiorstwach o własności mieszanej – państwowo-prywatnej – i całkowicie prywatnych.

Członkostwo w związkach zawodowych według branż (w proc.)

 • Oświata, nauka, ochrona zdrowia 25 proc.
 • Transport i łączność 22 proc.
 • Górnictwo i przemysł 21 proc.
 • Administracja 16 proc.
 • Budownictwo 11 proc.
 • Handel i usługi 4 proc.

Badania potwierdzają obiegową opinię. Im większy zakład, tym więcej w nim związkowców.

Uzwiązkowienie w zakładach pracy (w proc.)

 • do 50 zatrudnionych 5 proc.
 • od 50 do 249 zatrudnionych 18 proc.
 • 250 zatrudnionych i więcej 31 proc.

Wbrew obiegowej opinii Polska nie jest związkową potęgą. Ale nie mamy co porównywać się do krajów skandynawskich. W Danii, Szwecji i Finlandii do związków należy od 70 do 80 proc. pracujących.

Uzwiązkowienie w krajach UE (w proc.)

 • Dania 80 proc.
 • Szwecja 78 proc.
 • Finlandia 74 proc.
 • Irlandia 35 proc.
 • Włochy 34 proc.
 • Słowacja, Rumunia, Grecja 30 proc.
 • Wielka Brytania 28 proc.
 • Czechy, Niemcy, Holandia 22 proc.
 • Bułgaria 20 proc.
 • Polska, Hiszpania 16 proc.
 • Litwa 14 proc.
 • Francja 8 proc.

http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/2;5;mln;zwiazkowcow;w;polsce;ponad;6;tys;zwiazkow,17,0,520209.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu