Farinella & Chopin – International Project

Absolwenci i studenci najbardziej prestiżowych szkół teatralnych w Europie spotkają się latem w warszawskiej Akademii Teatralnej przy pracy nad spektaklem opartym na muzyce Fryderyka Chopina.

4 września odbędzie się premiera spektaklu Farinella & Chopin w Teatrze Collegium Nobilium. Twórcami i wykonawcami są absolwenci i studenci Akademii Teatralnej, Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Royal Academy of Dramatic Arts i King’s College w Londynie oraz słynnej londyńskiej szkoły mimów International School of Corporeal Mime Theatre de l’Ange Fou, pielęgnującej tradycje Etienne Decroux. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Biura Kultury m. st. Warszawy.

Farinella, główna bohaterka doświadcza w życiu „punktu zero”, momentu podejmowania podstawowych decyzji życiowych, pragnienia przemiany i obawy przed nią. Wyjeżdża w podróż i pozostaje tylko przekroczyć próg drzwi mieszkania i zamknąć je za sobą. Powstrzymuje ją jednak lęk, jak również zawartość bagażu: jej bolesna przeszłość. Kobieta musi podciąć własne korzenie, aby wzbić się w upragnione niebo.

Cała struktura spektaklu, a także aktorzy prowadzą swoje role w korespondencji do rytmów, akcentów i nastrojów granej na żywo muzyki Fryderyka Chopina. Połączenie utworów Chopina z teatrem i obrazem jest zabiegiem uczynionym świadomie wbrew poglądom kompozytora. Organiczne zespolenie teatru i muzyki daje szanse na ukazanie twórczości nieznośnie zmitologizowanego kompozytora w sposób niekonwencjonalny, w nowym i oryginalnym świetle.

Pracę nad spektaklem prowadzi Natalia Babińska, która jest muzykiem oraz reżyserem pracującym zarówno w teatrze dramatycznym jak i w operze. Farinella & Chopin to poszukiwanie nowych, poetyckich i metaforycznych form scenicznego wyrazu obrazujących osobowość, emocje i relacje postaci. Podstawowym tworzywem spektaklu jest wystudiowany i precyzyjny ruch sceniczny, ekspresja ciała, gest i muzyka. Dzięki niezwykle różnorodnym umiejętnościom scenicznym wykonawców, przedstawienie czerpie z wynalazków teatru eksperymentalnego, pantomimicznego i performance.

  • Autor projektu, reżyser: Natalia Babińska
  • Scenograf: Elżbieta Tolak
  • Scenariusz: Helena Bytnar, Natalia Babińska
  • Wystepują: Helena Bytnar – Polska; aktor, mim (RADA, Theatre de l’Ange Fou), Monika Mariotti- Włochy; aktor (RADA), Juri Nael – Estonia; aktor, tancerz, choreograf (RADA), Lionel Comellas – Francja; aktor, mim (Theatre de l’Ange Fou), Monika Sadkowska – Polska; aktor, Michał Kozłowski – Polska; aktor, pianista (Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina)

Natalia Babińska o spektaklu:

„Farinella & Chopin” to dla mnie projekt wyjątkowy z wielu względów. Po pierwsze – uczestnicy projektu przyjeżdżają z różnych miejsc Europy i z różnorodnych światów artystycznych, istnieje więc niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń i inspiracji. W projekcie współgrają ze sobą taniec, sztuka mimu, teatr ruchu, teatr słowa, muzyka.

Po drugie – moim marzeniem było stworzyć żywy obraz, w którym muzyka mogłaby spełniać rolę dramaturgiczną – właśnie w projekcie „Farinella & Chopin” udaje się realizować taki zamysł.

Po trzecie – muzyka Chopina zawsze fascynowała mnie wyrafinowaniem, inteligencją, błyskotliwością, dramatyzmem i głębią, cieszę się więc, że jego twórczość stanowi bazę spektaklu.

Po czwarte – muzyka Chopina poprzez swój kontekst stanowi świetny pretekst do szczerej autorefleksji na temat historii i tradycji Polski. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie Biura Kultury Miasta Warszawy, więc w oczywisty sposób czujemy się zobligowani do szerszego, historyczno- społecznego kontekstu wypowiedzi.

Po piąte – praca nad projektem nie została zainicjowana odgórnym nakazem lub zleceniem. Pomysł zrodził się z najcenniejszego narzędzia teatru: z dialogu, z osobistych rozmów i przeżyć, jak również ze wspólnych doświadczeń, jakie miałyśmy ze współautorką scenariusza Heleną Bytnar. To właśnie dialog i współpraca sprowokowały nas do zainicjowania działań organizacyjnych tu w Polsce z Moniką Sadkowską i Stowarzyszeniem Sztuka Nowa oraz w Londynie z Heleną Bytnar. Dialog i dyskusja doprowadził do stworzenia określonego scenariusza i zaproszenia takiej a nie innej obsady. Udało nam się namówić do współpracy warszawską Akademię Teatralną i londyńską Royal Academy of Dramatic Arts. Dzięki temu projekt może zaowocować dalszą współpracą szkół. Rozpoczęte już próby spektaklu świadczą najlepiej o tym, że warto podejmować inicjatywę, warto prowadzić dialog i że współpraca przynosi owoce.

Teraz intensywnie pracujemy. Premiera 4 września.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu