Rewitalizacja Teatru Powszechnego

We wtorek, 18 sierpnia 2009 r., o godz. 12.00, w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (ul. Senatorska 29/31, sala konferencyjna nr 12 – I piętro), nastąpi podpisanie umowy z Wykonawcą zadania pn. „ Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego przy ul. Zamoyskiego w Warszawie”.Umowę podpiszą: Paweł Barański Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta oraz Paweł Świderski Prezes Zarządu wraz z Tomaszem Szmurło członkiem Zarządu.

Modernizację Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hubnera wykona Konsorcjum firm – Lider: INSTAL BIAŁYSTOK S.A. z siedzibą w Białymstoku Nr 32 i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROMONT” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zakończenie prac remontowych planuje się po 8 miesiącach od dnia podpisania umowy z Wykonawcą – najprawdopodobniej do połowy kwietnia 2010 roku. Miasto na tę inwestycję uchwałą Rady Warszawy przeznaczyło kwotę 25 035 843,50 mln złotych brutto.

Przebudowa Teatru ma na celu zarówno jego unowocześnienie jak również rozwiązanie problemów związanych z hałasem. Wymieniona zostanie kurtyna szklana, stolarka okienna i ślusarka drzwiowa. Również dobudowany budynek od frontu ma spowodować eliminację hałasu z zewnątrz. Termoizolacja cieplna budynku także przyczyni się do zmniejszenia hałasu z zewnątrz. Wewnątrz wydzielone zostanie niezależne wejście do Sali Kameralnej i do Sali Garaż.

Modernizacją i rozbudową mają być objęte głównie dwie mniejsze sceny Teatru. Mała Scena, stanie się wnętrzem o powierzchni 260 mkw., z możliwością konfiguracji przestrzeni w dowolny sposób tak, by stworzyć niepowtarzalny kontakt pomiędzy aktorami a widzami. Nowa Mała Scena przewiduje ok. 220 miejsc czyli o niespełna 100 więcej niż obecnie istniejąca. Scena Garaż (dawna zaadaptowana pracownia krawiecka) obecnie mieszcząca ok. 45 widzów po modernizacji przyjmie ok. 100 widzów. Duża Scena Teatru Powszechnego na tym etapie modernizacji co do ilości miejsc na widowni pozostanie bez zmian. Wymienione zostaną instalacje: wodno – kanalizacyjna, elektryczna, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła cieplnego.

Budynek Teatru znajduje się w obrębie ulic Zamoyskiego i Al. Zielenieckiej, od południa sąsiaduje z Parkiem Skaryszewskim, od wschodu z wysoką zabudowa przemysłową.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu