Złoty Laur Klienta 2009 dla Panoramy Firm

Panorama Firm została nagrodzona Złotym Laurem Klienta 2009 w kategorii „Najlepsza Książka Telefoniczna w Polsce”. Badania popularności produktów i usług przeprowadziła Grupa Media Partner.

Panorama Firm po raz piąty z rzędu uplasowała się na pierwszym miejscu w kategorii „Książki Telefoniczne”. Zdobycie godła Złotego Laura Klienta, przyznawanego przez konsumentów, świadczy o wysokiej popularności marki i jej pozytywnym odbiorze.

Laur Klienta to jeden z największych w kraju programów konsumenckich. Ogólnopolski sondaż daje odpowiedź na pytanie, które produkty i usługi są liderami popularności w swojej grupie. Organizatorem jest Grupa Media Partner. Konkurs potwierdza dobrą opinię o konkretnym produkcie i jest formą jego rekomendacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu