Spółki z NewConnect często nie wykorzystują potencjału spółki publicznej

Rozmowa z Adamem Osińskim, Partnerem Zarządzającym w Kancelarii EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. oraz Pawłem Sobkiewiczem, Wiceprezesem Zarządu Domu Maklerskiego Capital Partners S.A.– Jako Autoryzowany Doradca jakie dostrzegacie błędy, popełniane przez spółki notowane na NewConnect?

A.O.: Analiza raportów przekazywanych przez Spółki pokazuje, którzy emitenci pozostają we współpracy z autoryzowanym doradcą. Komunikaty takich spółek zawierają konkretne informacją dla inwestorów. Niestety, wśród raportów przeważają te nie zawierające podstawowych danych – czym jest bowiem raport o istotnej umowie, skoro nie ma w nim spodziewanych przychodów ani informacji, dlaczego spółka uznała taką umowę za znaczącą? Taka informacja jest bezwartościowa dla rynku. Obecnie Giełda coraz większy nacisk kładzie na fakt, że spółki wykorzystują serwis EBI do działań marketingowych. Z naszych informacji wynika, że GPW planuje bardziej szczegółowo uregulować zakres informacji przekazywanych raportami bieżącymi.

P.S.: Rzeczywiście, spółki notowane na NewConnect charakteryzują się dość słabym poziomem relacji inwestorskich, co przy małej płynności i rozproszeniu akcjonariatu wywołuje brak zainteresowania ze strony inwestorów. Często spółki nie są przygotowane organizacyjnie do wypełniania obowiązków spółki publicznej, nie potrafią w pełni wykorzystać potencjału spółki notowanej na NewConnect.

– Na jakim etapie są przygotowania kolejnych spółek do debiutu na NewConnect? Czy spółki wstrzymały decyzje o debiucie?

A.O.: Rynek NewConnect wchodzi zdecydowanie w okres ożywienia. EBC Solicitors, jako autoryzowany doradca rynku NewConnect, przygotowuje kolejne spółki do wejścia na rynek. Debiut dwóch holdingów – telekomunikacyjnego -Tele-Polska Holding S.A. oraz z branży nieruchomości – Platinum Properties Group S.A. – planowany jest na trzeci kwartał br. Każda z tych firm planuje pozyskać z emisji 1 mln zł. EBC w najbliższym czasie chce wprowadzić również na rynek akcje spółki E-Energo S.A.

– Z jakimi spółkami, które wprowadził na NewConnect, współpracuje obecnie DM Capital Partners jako Autoryzowany Doradca?

P.S.: Obecnie współpracujemy z e-Muzyka S.A., dla której zrealizowaliśmy oprócz wprowadzenia na NewConnect emisje z prawem poboru oraz program motywacyjny. Ponadto doradzamy Fabryce Diet S.A., dla której także realizowaliśmy emisje z prawem poboru, a obecnie jesteśmy w trakcie procesu odwrotnego przejęcia. Jako Autoryzowany Doradca współpracujemy również z Marsoft S.A., chociaż akcji tej spółki nie wprowadzaliśmy na parkiet.

– Co rodzi najwięcej problemów podczas debiutu na rynku NewConnect? Jakie problemy dostrzegają spółki?

P.S.: Uwagę spółek zwraca obowiązek ponoszenia kosztów animatora. Ta usługa jest dla nich najczęściej niezrozumiała i w ich opinii nie przynosi efektów. Odbieraliśmy sygnały, w których pojawiał sie postulat skrócenia obowiązku posiadania animatora do 12 miesięcy.

– Właśnie świętujemy urodziny ASO NewConnect. Jak można podsumować te dwa lata działalności?

A.O.: NewConnect to młody, lecz niezwykle silny rynek. Czas jego powstania i rozwoju przypada w okresie załamania na rynkach giełdowych a mimo to NewConnect jest jednym z czołowych europejskich rynków alternatywnych. 61 debiutów w 2008 roku to wynik najlepszy w Europie. Jednocześnie dzięki NewConnect mieliśmy okazję poznać młode, innowacyjne firmy, które znakomicie oddają obraz rozwoju polskiego biznesu po ’89 roku. NewConnect to już bardzo istotny segment rynku kapitałowego. Kolejni chętni na parkiet alternatywny i coraz większe obroty wskazują, że NewConnect zaspokaja potrzeby zarówno emitentów jak i inwestorów.

– Jakie są prognozy dla rynku NewConnect na rok 2009 i 2010?

P.S.: NewConnect to jeszcze młoda platforma obrotu akcjami, jest wiele niewykorzystanych przez ten parkiet możliwości – notowana jest tylko jedna zagraniczna spółka, nie mamy na ASO dużej spółki, która chce być notowana ale nie chce ponosić wszystkich obowiązków, jakie stawia parkiet główny. Taka spółka mogłaby być szansą na koncentrację obrotu i poszerzenie grona inwestorów. W mojej ocenie wzrośnie znaczenie serwisów społecznościowych, portali informacyjnych oraz mediów tradycyjnych w komunikacji spółek notowanych na NewConnect z rynkiem, coraz większe znaczenie będzie miał również kontrakt bezpośredni z inwestorami. Punktem przełomowym dla NC może być osiągniecie takich rozmiarów, które pozwolą np. na tworzenie funduszy inwestycyjnych inwestujących w spółki z NewConnect, ale na to przyjdzie nam jeszcze zapewne poczekać.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu