Awaria zasilania na GPW – komentarz firmy APC by Schneider Electric

Rozwój gospodarki powoduje coraz większe zużycie energii elektrycznej. W związku z tym wzrasta niebezpieczeństwo wystąpienia problemów z jej dostawą. Energia elektryczna staje się towarem deficytowym, a jej dostawcy nie zawsze są w stanie chronić przed negatywnymi skutkami nagłego zaniku napięcia

Awarie sieci energetycznych, takie jak wczorajsza awaria zasilania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, pokazują jak ważne jest zapewnienie zasilania gwarantowanego – nie tylko w szpitalach, gdzie takie rozwiązania powinny być standardem – ale też w instytucjach i firmach. Niespodziewane odcięcie zasilania może bowiem nie tylko przerwać pracę w najmniej spodziewanym momencie, ale także spowodować utratę cennych danych a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia sprzętu. Brak płynności procesów biznesowych oraz spadek produktywności spowodowany utratą zasilania może mieć katastrofalne efekty – powodować utratę pieniędzy, klientów, cennych danych a w efekcie reputacji firmy. Wybór odpowiedniego systemu zasilania gwarantowanego jest inwestycją pozwalającą uniknąć znacznych kosztów, które przedsiębiorstwo jest zmuszone ponieść w sytuacji zaniku lub znacznego spadku napięcia.

Katarzyna Kosińska, APC by Schneider Electric

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu