Wysoki zwrot z inwestycji i niskie koszty posiadania dla rozwiązań firmy Epicor® – badania Aberdeen Group

Według raportu Aberdeen Group firma Epicor oferuje średniej wielkości przedsiębiorstwom wzrost wartości wykraczający poza najlepsze w klasie standardyFirma Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), wiodący dostawca zintegrowanych rozwiązań w zakresie oprogramowanie biznesowego dla przedsiębiorstw średniej wielkości, ogłosiła raport z badań przeprowadzonych przez Aberdeen Group. Analizy wykazały, że rozwiązania firmy Epicor oznaczają dla klientów wysoki zwrot z inwestycji przy niewielkim całkowitym koszcie posiadania (TCO).

W raporcie z badań zatytułowanym „Epicor i przedsiębiorstwa średniej wielkości – zwycięstwo nad najlepszymi w klasie dzięki niskiemu TCO1” przeprowadzono porównanie rozwiązań firmy do najlepszych w danej klasie standardów oraz do średniej branżowej, przy uwzględnieniu kilku kluczowych wskaźników wydajności.

„W naszym ostatnim badaniu poświęconym systemom ERP w branży produkcyjnej wykazaliśmy, że firmy średniej wielkości korzystające z rozwiązań Epicor osiągają średnio wyniki lepsze o 55% i 42% w zakresie redukcji stanów magazynowych oraz kosztów administracyjnych. Epicor przewyższa również nawet najlepsze w swojej klasie standardy w odniesieniu do planowej optymalizacji działań” – powiedziała Cindy Jutras, wiceprezes ds. badań w Aberdeen Group. – „Analiza całkowitych kosztów w przeliczeniu na jednego użytkownika przez procentowy wzrost efektywności pokazuje, że wydatki klientów Epicora są niższe o 16% od najlepszych w klasie przedsiębiorstw średniej wielkości, o 61% niższe od średniej w tej klasie oraz o 51% niższe niż całkowite koszty firm średniej wielkości.”

Wyniki badań dowodzą, że w zakresie usprawnienia realizacji i terminowości dostaw, zgodności produkcji z harmonogramem, a także poprawy ogólnej efektywności, firma Epicor przewyższa zarówno wyniki najlepsze w swojej klasie, jak i średnią branżową w segmencie średniej wielkości przedsiębiorstw. Firma Epicor okazała się również lepsza od średniej branżowej w zakresie redukcji kosztów administracyjnych i redukcji wskaźników związanych ze stanami magazynowymi.

„Badania przeprowadzone przez Aberdeen stanowią dowód na zaangażowanie firmy Epicor w dostarczanie wydajnych rozwiązań ułatwiających doskonalenie i przyspieszenie procesów biznesowych, czego efektem jest wymierny wzrost zwrotu z inwestycji” – powiedział George Klaus, prezes i dyrektor generalny firmy Epicor. – „Potrzeby związane z realizacją większej ilości zadań przy mniejszych kosztach oraz spełnieniem celów finansowych i operacyjnych nie są ograniczone tylko do segmentu przedsiębiorstw średniej wielkości. Firmy różnych rozmiarów zdają sobie sprawę z efektywności rozwiązań Epicor, oferujących funkcje niezbędne do prowadzenia działalności bez obciążania jej wysokimi kosztami posiadania.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu