Wszystko o ryzyku zmiany ceny instrumentów finansowych

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA zachęca do lektury nowej książki: Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny, której autorem jest Tadeusz Winkler-Drews.Postępująca globalizacja rynków finansowych sprawia, że zaczynają one funkcjonować jako jeden ogromny rynek, na którym szybko rosną obroty, a wraz z nimi rośnie poziom ryzyka finansowego. Jednym z rodzajów ryzyka, mającym duże znaczenie, jest ryzyko zmiany ceny, w której zwykle skupiają się efekty oddziaływania wszystkich czynników ryzyka i ich wzajemnych zależności. W książce autor przedstawił:

  • ryzyko w zarządzaniu;
  • analizę i modelowanie cen na rynkach kapitałowych;
  • deterministyczne i stochastyczne modele zmiany ceny;
  • wrażliwość cen instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe;
  • strategie zarządzania ryzykiem zmiany ceny instrumentów finansowych
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu