SIGNAL IDUNA poprawia wyniki finansowe

Spółki SIGNAL IDUNA w pierwszym półroczu 2009 roku poprawiły wyniki finansowe o ponad 34% – spółka życiowa o 25%, a majątkowa o 36%. Dodatkowo w maju b.r. miesięczny wynik spółki SIGNAL IDUNA Polska, po raz pierwszy w historii spółki był dodatni i wyniósł + 231,466 PLN.

W I półroczu 2009 roku wynik finansowy SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. wzrósł o 25% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Poprawa wyniku związana jest ze wzrostem rentowności portfela ubezpieczeń grupowych na życie. Świadome działania mające na celu obniżenie szkodowości tych ubezpieczeń oraz wzmacnanie pozycji w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych pozytywnie wpłynęło zarówno na wyniki tych linii biznesu, jak również na ogólny wynik Spółki. „Wzrost składki głównie spowodowany jest rozpoczęciem sprzedaży ubezpieczeń grupowych w nowych kanałach dystrybucji oraz większej koncentracji na sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń zdrowotnych, przede wszystkim Pełni Zdrowia, nowego produktu SIGNAL IDUNA” – twierdzi dr Adam H. Pustelnik, prezes zarządu obu spółek SIGNAL IDUNA w Polsce.

Wynik finansowy spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w I półroczu 2009 także uległ znacznej poprawie w porównaniu do analogicznego okresu w 2008 roku. Poprawa sytuacji jest spowodowana przede wszystkim polepszeniem sytuacji szkodowej w portfelu ubezpieczeń turystycznych, a co za tym idzie rentowności tej linii biznesu. Według dr Adama H. Pustelnika wynik ten jest konsekwencją działań organizacyjnych w spółce, mających na celu usprawnienie procesu likwidacji szkód, zarządzania tym procesem oraz współpracy z nowym partnerem świadczącym usługi likwidacji.

W okresie styczeń – czerwiec 2009 roku składka przypisana brutto osiągnęła porównywalny poziom z poprzednim rokiem.

Prezes SIGNAL IDUNA, dr Adam H. Pustelnik podsumowuje – „Konsekwentnie prowadzona polityka restrukturyzacji przynosi szybkie i odczuwalne efekty. W drugim półroczu 2009 roku, przy zachowaniu dyscypliny kosztowej, spółka liczy na wzrost przychodów”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu