Nowoczesna infrastruktura wodno-kanalizacyjna kolejnym etapem pozytywnych zmian w dwóch mazowieckich gminach

Od 2 lat trwają intensywne prace budowlane na ulicach Wołomina i Kobyłki w ramach Projektu Grupowego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”. Dzięki utrzymaniu dobrego tempa rozbudowy sieci kanalizacyjnej, większość robót w obydwu miastach jest już wykonana.

Projekt Grupowy Wołomin-Kobyłka to jedna z największych inwestycji na Mazowszu, współfinansowanych z europejskiego Funduszu Spójności.

Dwa nieduże miasta zjednoczyły swoje wysiłki i inwestując w poprawę standardu życia 65,5 tys. mieszkańców obydwu gmin realizują olbrzymi projekt budowlany, porządkujący gospodarkę wodno-ściekową aglomeracji Wołomin-Kobyłka. Prace obejmują 5 obszarów: w Wołominie – rozbudowa oraz modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa sieci kanalizacyjnej, separacja kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków KRYM i przepompowni GRYCZANA, a w Kobyłce – radykalna rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Przy utrzymaniu obecnego tempa inwestycji do końca 2009 roku uda się zakończyć rozbudowę wszystkich sieci, a prace przy modernizacji wspólnej oczyszczalni ścieków KRYM – w maju 2010 r.

Efektem realizacji Projektu będzie czystsza woda pitna, skuteczniejsza ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych i gruntowych, ograniczenie niekontrolowanych zrzutów ścieków oraz dostęp mieszkańców do zmodernizowanej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Niemal 24 tys. nowych gospodarstw w aglomeracji uzyska dostęp do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. Dodatkowo, w celu poprawy stanu ulic po zakończonych pracach, Burmistrz Wołomina zaplanował na kolejne lata kompleksową przebudowę większości dróg w Wołominie, w których w ramach Funduszu Spójności wykonana została pełna infrastruktura podziemna. Samorząd Kobyłki będzie kontynuował budowę następnych 1000 przyłączy już po zakończeniu realizacji Projektu Grupowego, a w 2010 r. przeprowadzi naprawy nawierzchni dróg i chodników. Ostatecznie około 3000 nowych gospodarstw w Kobyłce otrzyma możliwość przyłączenia do zmodernizowanej sieci kanalizacji.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu