Miało być jak nigdy, a wyszło jak zawsze, czyli jedno okienko potrzebuje zmian

31 marca 2009 r. zaczęło funkcjonować tzw. jedno okienko, jako forma rejestracji działalności gospodarczej. Osoba zakładająca nową firmę miała składać wniosek o wpis do poszczególnych rejestrów tylko w urzędzie gminy. – Miało być jak nigdy, a wyszło jak zawsze. – komentuje Adam Ambrozik, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich. – Założenie firmy bowiem nadal jest procesem czasochłonnym. Wynika to z braku odpowiedniego przeszkolenia urzędników w urzędach gminy, ale także z niedoskonałości przepisów. Jest duży problem z rozpoczęciem działalności w formie spółki prawa handlowego, która wymaga wpisu do KRS.

Nowe przepisy wyeliminowały możliwość prowadzenia działalności w formie spółki w organizacji. Dotychczas wystarczyło posiadanie numeru NIP i po zgłoszeniu do KRS można było rozpocząć działalność, czekając na decyzję sądu o wpisie do tego rejestru. Według nowych przepisów, wszystkie czynności wykonuje gmina, a więc przedsiębiorca nie posiada dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do KRS, który umożliwia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Zatem, ten moment odwleka się do chwili dokonania wpisu przez sąd, co czasem trwa nawet kilka miesięcy.

Ponadto, została wydłużona procedura rejestracji w przypadku braków w składanym wniosku. Dotychczas przedsiębiorca był wzywany do ich uzupełnienia przez instytucję, do której skierowany był wniosek. Obecnie pośredniczy w tym gmina. I jeśli np. wniosek o nadanie NIP był niekompletny, to urząd skarbowy informuje o tym gminę, która wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku.

Konieczne jest wyeliminowanie niepotrzebnych zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON dla przedsiębiorców – osób fizycznych, co ujmie właścicielom firm niepotrzebnych obowiązków i kosztów. Kolejną dobrą propozycją jest uporządkowanie obiegu dokumentów związanych z procedurą wpisu podmiotów do rejestru przedsiębiorców w KRS oraz to, by zgłoszenie rejestracyjne do ZUS nie było obowiązkowe, a informacje do urzędu statystycznego oraz skarbowego były wysyłane przez sądy rejestrowe już po ich otrzymaniu.

– Na razie nie znamy szczegółowych rozwiązań poprawy sytuacji, zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki, dlatego trudno je ocenić jednoznacznie. Założenia są poprawne – podkreśla Adam Ambrozik. – Docelowym i najlepszym rozwiązaniem w obszarze rejestracji firm jest system zero okienek – czyli wprowadzenie elektronicznej rejestracji przedsiębiorstw. Dopiero pełne wdrożenie takiego systemu i przechowywania danych o przedsiębiorcach może przynieść wymierne efekty w kwestii ułatwień w zakładaniu działalności gospodarczej – dodaje ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu