Raport Money.pl: 80 mld zł będziemy musieli w tym roku dopłacić do ZUS i KRUS

Mimo rosnących wpływów ze składek w najbliższych latach niedobór w kasie ZUS sięgnie 70 mld zł. Tylko w tym roku budżetowe dopłaty do ZUS i KRUS sięgną 80 miliardów złotych – szacuje Money.pl.

W 2005 roku na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadało średnio 241 osób w wieku poprodukcyjnym. Według prognoz GUS w 2030 roku liczba ta wyniesie 462, a dwadzieścia lat później już przeszło 750 osób.

Już teraz wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych coraz bardziej przewyższają wpływy ze składek. Państwo w tym roku musi dołożyć blisko 66 mld złotych. W 2013 roku dziura w budżecie FUS powiększy się do blisko 70 mld złotych.

Największym elementem składowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest Fundusz Emerytalny. To właśnie najbardziej obciąża budżet ZUS-u. By zasypać te niedobory, coraz głębiej trzeba sięgać do kasy państwa. Po niewielkiej poprawie w najbliższych latach, w dłuższej perspektywie składki pracujących Polaków wystarczą na coraz mniej emerytur.

* – prognoza

Niewydolność systemu widać doskonale gdy porównamy wpływy ze składek do FUS z wydatkami. Jeszcze w 2006 i 2007 roku ze składek pokryto ponad 70 proc. wydatków Funduszu. W ubiegłym roku było to 61 proc., a w najbliższych latach wg szacunków ZUS, wpływy ze składek pozwolą na pokrycie co najwyżej 56 proc. wydatków.

Na emerytury rolnicze dokładają wszyscy zatrudnieni poza rolnictwem. W tym roku dotacja z budżetu do KRUS będzie rekordowa. Wyniesie 15,9 mld złotych.

W 2009 roku niewiele ponad 4 proc. wypłacanych rolnikom świadczeń będzie pochodzić z ich składek. Reszta to dotacje z budżetu państwa.

http://www.money.pl/emerytury/raporty/artykul/fundusz;rezerwy;demograficznej;ocalal;ale;dziura;w;zus;rosnie,139,0,519563.html

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu