OSOZ.pl udostępnia Programy Promocji Zdrowia dla Opieki Zdrowotnej

Programy Promocji Zdrowia w OSOZ.pl mogą organizować przychodnie, apteki, sieci placówek zdrowotnych oraz prywatne gabinety lekarskie. Dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu przygotowanemu przez OSOZ pacjenci za stosowanie się do zaleceń lekarza oraz za wykupywanie leków zapisanych przez lekarza, mogą gromadzić punkty, które mogą następnie wymieniać na pełnopłatne usługi medyczne, których nie ma w koszyku świadczeń gwarantowanych, albo inne nagrody według własnego uznania. Nowością jest możliwość otrzymywania punktów za realizację profilaktycznych programów promujących zdrowie, zalecanych przez lekarzy.

– Nowy moduł  Programów Promocji Zdrowia systemu OSOZ.pl na celu promowanie pozytywnych zachowań prozdrowotnych, w myśl maksymy – lepiej zapobiegać utracie zdrowia niż naprawiać utracone zdrowie. Pacjent uczestniczący w programach zdrowotnych, stosujący się do zaleceń lekarza czy też farmaceuty, nagradzany jest punktami zdrowotnymi, które może wymienić na usługi medyczne, czyli dalej poprawiać zdrowie, za co otrzymuje kolejne punkty, itd., przez co nakręca się pozytywna spirala podnosząca stan zdrowia społeczeństwa. Swoistego rodzaju zdrowotne sprzężenie zwrotne ma za zadanie zmobilizować pacjentów do większej aktywności profilaktycznej i zapobiegania zagrożeniom chorobowym – mówi Rafał Kozioł, Dyrektor Wydziału Systemu OSOZ.

Dostęp do programów  promujących zdrowie jest możliwy dzięki Karcie Zdrowia Pacjenta. Punkty automatycznie gromadzą się na Koncie Zdrowotnym Pacjenta podczas korzystania ze świadczeń zdrowotnych w przychodniach i aptekach uczestniczących w danym programie zdrowotnym. Pacjent wybiera nagrody korzystając z elektronicznego katalogu nagród, a miejscem odbioru nagród są przychodnie i apteki współpracujące z OSOZ.

Zarządzanie Programem Promocji Zdrowia odbywa się poprzez platformę OSOZ.pl, która zapewnia również całą Infrastrukturę techniczną. Programy Promocji Zdrowia w OSOZ.pl cechuje duża elastyczność definiowania reguł oraz możliwość dostosowania do bardzo zróżnicowanych wymagań Organizatora.

Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (OSOZ.pl) oferuje szereg serwisów wspomagających opiekę zdrowotną, a ich głównym celem, jak i misją całego systemu, jest stopniowe zastępowanie tradycyjnej medycyny naprawczej, tańszą i efektywniejszą medycyną zapobiegawczą, wspomaganą najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu telemedycyny.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu