Udane półrocze funduszy Union Investment TFI

Minione półrocze na rynku finansowym inwestorzy mogą zaliczyć do udanych. Należą do nich także klienci Union Investment TFI, czego potwierdzeniem są dodatnie stopy zwrotu wszystkich funduszy oferowanych przez Towarzystwo, wycenianych zarówno w złotówkach jak i w walucie obcej. Suma aktywów w zarządzaniu Union Investment TFI wzrosła w tym okresie o ponad 269 mln zł.

Początek tego roku zapowiadał się pesymistycznie pod względem sytuacji gospodarczej zarówno na świecie jak i w Polsce. Pierwsze symptomy poprawy widać było dopiero w drugim kwartale. Przy zauważalnej stagnacji w gospodarce światowej dobre wyniki zaprezentowały fundusze inwestycyjne Union Investment TFI. Sprawne inwestowanie na giełdzie, pomimo trudnej sytuacji makroekonomicznej pozwoliło wypracować dodatnie stopy zwrotu. Dodatkowo po kilkunastu miesiącach spadków indeksów, pozytywna korekta przyczyniła się do wzrostu optymizmu inwestycyjnego i pierwszych powrotów inwestorów do bardziej ryzykownych instrumentów, co przełożyło się w pierwszym półroczu do znacznych wzrostów aktywów zarządzanych przez Towarzystwo.

W analizowanym okresie suma aktywów Union Investment TFI wzrosła o ponad 269 mln zł. W samym tylko lipcu wpłynęło do Towarzystwa ponad 97 mln zł. Klienci szczególnie chętnie lokowali swoje środki w funduszach pieniężnych o niskim poziomie ryzyka. Tu przyrost był bliski 205 mln zł. Podobnie prezentuje się sytuacja w funduszach akcyjnych polskich i zagranicznych, a sumaryczny wzrost w wysokości 114 mln złotych świadczy o rozpoczęciu powrotu inwestorów do tej kategorii funduszy. Szczególnie pozytywnie prezentują się dane dotyczące zwrotu z inwestycji. Po pierwszym półroczu wszystkie fundusze oferowane przez Towarzystwo zanotowały stopy zwrotu na dodatnim poziomie. Największy zysk, w wysokości 38,65 proc. wypracował fundusz UniAkcje Nowa Europa. Ten subfundusz, charakteryzujący się lokowaniem pieniędzy w spółkach krajów Europy Środkowej i Wschodniej daje możliwość osiągania wysokich zysków w okresie wychodzenia światowej gospodarki ze recesji. Na drugim miejscu z wynikiem 26,72 proc. uplasował się subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek, który swoją wysoką pozycję zawdzięcza dynamicznemu odreagowaniu po największych spadkach w okresie bessy. Trzecią pozycję z wynikiem 26,16 proc., dzięki osłabieniu złotówki w okresie kryzysu, zajął subfundusz UniMaxZagranica.

– W naszej ocenie, w drugiej połowie bieżącego roku istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuowania trendu wzrostowego. Oznacza to, że zaczyna się okres korzystny do kumulowania akcji w dłuższej perspektywie, co stwarza atrakcyjne możliwości inwestycyjne. Oferowana przez Union Investment szeroka gama zróżnicowanych rozwiązań finansowych pozwoli każdemu z inwestorów dokonać optymalnego wyboru – mówi Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Zarządu Union Investment TFI.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu