Tebodin SAP-Projekt dla Miasta Stołecznego Warszawa

Tebodin SAP-Projekt, wiodąca firma konsultingowo-projektowa w Polsce, podpisał umowę ramową z Miastem Stołecznym Warszawa na świadczenie usług pomocy technicznej dotyczącej projektów, które ubiegają się o dofinansowanie z funduszy europejskich.Projekty, jakie zostaną zrealizowane z udziałem Tebodin SAP-Projekt dotyczą infrastruktury miejskiej, budynków użyteczności publicznej, dróg, transportu publicznego i gospodarki odpadami.

Projekty objęte umową pomiędzy Miastem a Tebodin SAP-Projekt zostaną zrealizowane do lutego 2011 r. „Zakres usług konsorcjum reprezentowanego przez Tebodin SAP-Projekt obejmuje całokształt zagadnień związanych z realizacją inwestycji, zaczynając od programowania, poprzez projektowanie, wykonanie, rozliczanie i przekazanie do eksploatacji. Przy tym projekcie będziemy mieli możliwość zaprezentowania możliwości naszego konsorcjum zarówno w zakresie analiz finansowo-ekonomicznych, jak i kompetencji technicznych” – mówi Maciej Kabulski, Dyrektor Działu Konsultingu w Tebodin SAP-Projekt.

Michał Olszewski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zauważa, że “Konsorcjum reprezentowane przez firmę Tebodin SAP-Projekt zostało wytypowane do realizacji tego projektu w wyniku przetargu publicznego. Spełniło wszystkie wymagania, jakie zostały postawione, w szczególności te odnoszące się do kwalifikacji i doświadczenia ekspertów kluczowych”.

„Pierwszym zadaniem, jakie wykonuje Tebodin SAP-Projekt w ramach podpisanej umowy jest uaktualnienie studium wykonalności dla budowanego Centrum Nauki Kopernik” – mówi Maciej Fijałkowski, Z-ca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich. „Ponadto konsorcjum rozpocznie wkrótce prace nad przygotowaniem studium wykonalności dla Centrum Sztuki Nowoczesnej, będącego częścią szerszego planu przebudowy centrum Warszawy”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu