TANDBERG ogłasza wyniki za II kwartał 2009 r.

Przychód 204,6 mln USD, zysk operacyjny 43,0 mln USD w II kw. 2009 r. Firma TANDBERG® ogłosiła swoje wyniki finansowe za II kw. kończący się 30 czerwca 2009 r.Najważniejsze osiągnięcia w II kw. 2009 r.:

  • Przychód: 204,6 mln USD (+5,0%)
  • Zysk operacyjny: 43,0 mln USD (+4,3%)
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 52,6 mln USD (+47%)
  • Zdrowy bilans, w tym 208,1 mln USD w gotówce
  • Dobre przyjęcie nowych produktów

Wyniki finansowe

Przychody w II kw. wyniosły 204,6 mln USD w porównaniu z 194,9 mln USD w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 5% rdr. Marża brutto w II kw. wyniosła 66,1% w porównaniu z 65,9% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wydatki na sprzedaż, ogólne i administracyjne, w omawianym kwartale wyniosły 78,6 mln USD w porównaniu z 77,0 mln USD w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk operacyjny wyniósł 43,0 mln USD w porównaniu z 41,2 mln USD w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk na akcję (po podatku) wyniósł 0,24 USD w porównaniu z 0,26 USD w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w omawianym kwartale wyniosły 52,6 mln USD, co oznacza łączny przypływ gotówki 15,4 mln USD po uwzględnieniu nakładów netto na inwestycje (16,2 mln USD) i wypłaconej dywidendy (21,0 mln USD). Saldo gotówki na dzień 30 czerwca wyniosło 208,1 mln USD przy wskaźniku kapitału 64,4%.

Działalność

Oceniając wyniki II kw., dyrektor generalny Fredrik Halvorsen powiedział: „Drugi kwartał odznaczał się konsekwentną realizacją zadań. Dzięki najsilniejszej ofercie produktów w tej branży TANDBERG wraz ze swoimi lojalnymi partnerami dobrze realizował model sprzedaży oparty na wartości. Duży napływ gotówki i zdrowy bilans odzwierciedlają długofalową politykę firmy.

TANDBERG stale umacniał swoją pozycję, przygotowując się do drugiego półrocza. Szczególny nacisk położyliśmy ma rozwiązania w zakresie sieci wideo i systemy telepresence oparte na standardach. W zakresie produktów sieciowych umocniliśmy naszą pozycję jako lidera technologicznego, będąc jedynym dostawcą, który przedstawił symetryczne transkodowanie 1080p.

W zakresie systemów telepresence przyjęliśmy podejście oparte na powszechnym dostępie, aby nie wykluczyć nikogo z uczestniczenia w spotkaniu. Nasz serwer telepresence jest wyjątkowym produktem, gdyż umożliwia połączenie z klientami systemu Microsoft Office Communications Server i innych zaawansowanych systemów telepresence, użytkowanych przez partnerów lub dostawców. Ta bezproblemowa zgodność operacyjna i możliwości komunikacji B2B sprawiają, że oferowane przez TANDBERG rozwiązanie telepresence zostało wybrane przez takie firmy, jak Ericsson i Bayer.

Nasza firma koncentruje się na rynku rozwiązań sieciowych i rozwiązań telepresence, dzięki czemu uzyskujemy w nim coraz większy udział. Nasze plany rozwojowe uwzględnią również rynek MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). Uczyniliśmy już pierwszy krok, wprowadzając produkt TANDBERG Quick Set C20, który zapewnia łatwy dostęp do wysokiej jakości transmisji wideo, co dotąd było dostępne tylko dla większych przedsiębiorstw” — dodał Halvorsen.

Rynki

W II kw. 2009 r. TANDBERG sprzedał 15 663 jednostek terminalowych w porównaniu z 16 483 jednostkami w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza spadek o 5% rdr (ale wzrost o 4%, jeśli wyłączyć jednostki OEM). Przychody z produktów sieciowych wzrosły o 25%, a z usług o 22% rdr.

Region Ameryki Północnej i Południowej

Przychody w regionie Ameryki Północnej i Południowej w II kw. wyniosły ogółem 99,0 mln USD w porównaniu z 87,8 mln USD w analogicznym okresie roku poprzedniego. Szczególnie dobre osiągnięcia miały zespoły odpowiedzialne za klientów komercyjnych w strefie północno-wschodniej i za sektor publiczny. Na szczeblu stanowym i lokalnym wystąpiły w tym regionie opóźnienia w finansowaniu.

W regionie tym wystąpiło rekordowe zainteresowanie ze strony kierownictwa najwyższego szczebla, a także entuzjastyczna reakcja ogółu klientów. Na InfoComm, ważnych targach branżowych, ruch na stoisku firmy TANDBERG wzrósł o 100% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wprowadzenie nowego produktu dla MSP w trakcie spotkania na szczycie partnerów z USA zostało bardzo dobrze przyjęte.

Grupa odpowiedzialna za sektor publiczny w Ameryce wchodzi w III kw. z najsilniejszym zespołem w tej branży i oferuje kompleksowe rozwiązanie federalne obejmujące terminale z certyfikatem JITC, infrastrukturę oraz platformę do zarządzania. Zespół ds. sektora publicznego ma dużą wiedzę specjalistyczną w takich dziedzinach, jak oświata, transport i energetyka, a więc kluczowych sektorach z punktu widzenia funduszy bodźcowych. Na niedawnej konferencji DODIIS otrzymał nagrodę „Najlepszy pokaz” za demonstrację rozwiązania telepresence.

W przyszłości TANDBERG rozwinie w tym regionie działalność na rynku MSP oraz umocni czołową pozycję firmy w zakresie modelu sprzedaży opartego na wartości. W regionie tym będą kontynuowane inicjatywy związane z kanałami dystrybucji.

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Przychody w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w II kw. 2009 r. wyniosły ogółem 80,7 mln USD w porównaniu z 81,7 mln USD w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rekordowo intensywna była działalność w zakresie demonstracji. W Holandii, Niemczech, Włoszech i na Bliskim Wschodzie pozyskano szereg ważnych klientów. W regionie tym nadal obserwuje się u klientów ograniczenia wydatków i przedłużone cykle sprzedaży.

Wystąpiło duże zainteresowanie klientów produktami sieciowymi. Ponadto w regionie tym uzyskano znakomite wyniki w zakresie sprzedaży usług na wszystkich rynkach oraz zaobserwowano silną pozytywną reakcję na nowe produkty, w tym rozwiązania telepresence i Quick Set C20. Dobrze układała się także współpraca z partnerami.

Nadal będą promowane za pośrednictwem sieci partnerów nowe rozwiązania, takie jak TANDBERG Codec C20, C60 i C90, będą także kontynuowane inicjatywy związane z kanałami dystrybucji. Zostaną również przeprowadzone ukierunkowane inwestycje w personel i partnerów.

Region Dalekiego Wschodu

Przychody w regionie Dalekiego Wschodu w II kw. 2009 r. wyniosły ogółem 24,9 mln USD w porównaniu z 25,3 mln USD w analogicznym okresie roku poprzedniego. W Australii uzyskano duży kontrakt z Departamentem Oświaty i Szkoleń stanu Nowa Południowa Walia. W ramach kontraktu zostanie wyposażonych ponad 2300 szkół.

Jeśli chodzi o północną Azję, uzyskano dobre wyniki w Chinach, w tym kontrakty z dużymi klientami. Rozpoznano także możliwości poprawy sprzedaży w Japonii. W regionie będą nadal prowadzone inwestycje w organizację. W południowej Azji uzyskano dobre wyniki i zaobserwowano duże zainteresowanie rozwiązaniem telepresence.

Inicjatywy strategiczne w 2009 r.

Priorytetami firmy na rok 2009 były: przyjęcie podejścia sieciowego w komunikacji wideo, uzyskanie pozycji lidera technologicznego w dziedzinie rozwiązań telepresence oraz powszechne udostępnienie komunikacji wideo wysokiej jakości. W II kwartale TANDBERG poczynił duże postępy w realizacji tych celów.

Podejście sieciowe. TANDBERG rozszerzył w omawianym kwartale swoją ofertę produktów sieciowych. W wielopunktowych jednostkach sterujących wprowadzono obsługę 1080p bez strat w portach, co umocniło pozycję firmy TANDBERG jako lidera technologicznego. Ponadto TANDBERG jest jedynym dostawcą, który zademonstrował transkodowanie symetryczne zgodne z zaawansowanym standardem jakości 1080p.

TANDBERG wprowadził również zmniejszoną wersję znakomitego produktu TANDBERG Telepresence Server, a także Compliance Appliance — pierwsze na świecie skalowalne rozwiązanie do rejestracji, przeznaczone dla różnych branż, od służby zdrowia po finanse.

Telepresence. Seria produktów Total Telepresence uzyskała dobrą sprzedaż wśród czołowych firm z listy Fortune 500, w tym Ericsson i Bayer, które wybrały rozwiązanie firmy TANDBERG, aby zwiększyć efektywność, usprawnić procesy biznesowe oraz zmniejszyć emisję CO2.

W tej dziedzinie TANDBERG przewiduje zapewnienie zgodności operacyjnej pomiędzy rozwiązaniami telepresence a rozwiązaniami do wideokonferencji, bez względu na typ sieci lub produktu (rozwiązania telepresence zapewniają prezentację obrazu i głosu rozmówców w sposób wysoce realistyczny w porównaniu z wideokonferencją). TANDBERG Telepresence Server znajduje się w warstwie rdzeniowej sieci, co umożliwia klientom tworzenie społeczności użytkowników komunikujących się drogą wideo. Jest to cecha wyróżniająca rozwiązanie tej firmy.

Jak wspomniano wyżej, zgodność operacyjna pomiędzy systemami Microsoft Office Communications Server 2007 i TANDBERG Telepresence Server umożliwia zintegrowaną komunikację o bogatych możliwościach funkcjonalnych.

TANDBERG poinformował w II kwartale, że jego system telepresence jest pierwszym i jedynym jak dotąd rozwiązaniem, które zapewnia wieloekranowe połączenia o wysokiej rozdzielczości również w przypadku komunikacji z systemami innych producentów.

Ponadto użytkownicy rozwiązania TANDBERG mogą się łączyć ze swoimi klientami i dostawcami. Możliwość ta zostanie rozszerzona dzięki porozumieniu z BT, które przewiduje wprowadzenie pierwszego ogólnoświatowego standardowego rozwiązania do wideokonferencji i rozwiązania telepresence pomiędzy firmami.

Dostęp do komunikacji wideo dla wszystkich. TANDBERG ogłosił, że wchodzi na rynek MSP. TANDBERG Quick Set C20, wprowadzony w II kwartale, jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem do wideokonferencji w standardzie 1080p, zaprojektowanym specjalnie pod kątem potrzeb MSP. Quick Set C20 umożliwia proste wdrażanie łatwych w użyciu rozwiązań do telekomunikacji wizualnej wysokiej jakości bądź rozbudowę rozwiązań dotychczasowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu