Jak wzmocnić eksport i produkować innowacyjnie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości po raz kolejny organizuje otwarte spotkanie informacyjne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Tym razem odbędzie się ono 14 sierpnia w Kielcach. Uczestnicy seminarium dowiedzą się jak uzyskać dotacje, aby wejść na rynki zagraniczne i wzmocnić swoją konkurencyjność oraz jak zrealizować projekt inwestycyjny przy pomocy pieniędzy z Unii Europejskiej.

Spotkanie w Kielcach jest częścią cyklu regionalnych seminariów, które mają przybliżyć przedsiębiorcom możliwości związane z konkursami prowadzonymi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. – Tematem spotkania będą działania 4.4 i 6.1. Dla obu z nich ostatnia w tym roku runda aplikacyjna rozpocznie się już 14 września – mówi Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP. – Na pewno dużym zainteresowaniem będzie cieszyło się działanie 4.4. Uwadze przedsiębiorców nie powinno umknąć jednak i działanie 6.1, które oferuje spore wsparcie dla eksporterów – dodaje Monika Karwat-Bury. Działanie 4.4 PO IG dotyczy projektów inwestycyjnych związanych z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym. Działanie 6.1 skupia się wokół pomocy małym i średnim przedsiębiorstw we wchodzeniu na nowe rynki i wzmocnieniu ich pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi obydwu działań, czyli przeznaczenia dotacji oraz możliwego poziomu dofinansowania. Będzie także szansa na zadanie pytań ekspertom Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie http://www.parp.partnersi.com.pl. W tym samym miejscu zamieszczony jest także szczegółowy program seminarium. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 13 sierpnia (czwartek). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy zgłoszeń.

Na spotkanie w Kielcach zapraszamy szczególnie przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego, jednakże seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych z całej Polski.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu