SAS Institute liderem w zakresie oprogramowania do zarządzania ryzykiem kredytowym

Firma SAS Institute – lider rynku Business Intelligence – utrzymuje wiodącą pozycję na rynku oprogramowania  do zarządzania ryzykiem kredytowym. Już po raz trzeci z rzędu SAS został sklasyfikowany na pozycji lidera w raporcie firmy analitycznej Chartis Research Credit Risk Management Systems 2009.

Według prognoz Chartis Research światowy rynek rozwiązań do zarządzania ryzykiem kredytowym do 2012 roku wzrośnie do poziomu 8,63 mld USD. Raport  uwzględnia zarówno aspekt zapotrzebowania na tego typu rozwiązania, jak również  ofertę poszczególnych dostawców, regulacje i wytyczne nadzorcze, wyzwania związane z procesem wdrożenia oraz ogólną sytuację rynkową.

Według raportu Chartis Research ustabilizowany lider rynku rozwiązań do zarządzania ryzykiem kredytowym, taki jak SAS Institute, powinien oferować kompleksowy i zintegrowany pakiet rozwiązań do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (Enterprise Risk Management) obejmujący szerokie spektrum produktów i usług. Dodatkowo jego oferta powinna zapewniać wymierną wartość biznesową instytucjom finansowym, dla których kluczowa jest optymalizacja kosztów oraz możliwość zakupu pełnego pakietu rozwiązań wspierających obszar zarządzania ryzykiem i zgodności z regulacjami (compliance)  u jednego dostawcy.

W analizie porównywano podstawową funkcjonalność oferowanych rozwiązań, skalowalność architektury technologicznej, strategię sprzedaży i marketingu, proces wdrożenia oraz innowacyjne podejście do rozwoju produktów. Raport uwypukla siłę rozwiązań SAS w zakresie wypełnienia wymagań nadzorczych definiowanych przez Nową Umowę Kapitałową Basel II. Dominująca pozycja SAS Institute wynika również z faktu, że firma posiada rozbudowaną globalną sieć sprzedaży i marketingu, a dodatkowo odnotowuje znaczące osiągnięcia w zakresie innowacyjnego rozwoju produktów.

SAS® Credit Risk Management to zintegrowany, transparentny dla audytu, system przeznaczony do pomiaru, monitorowania, kontrolowania oraz raportowania informacji o ryzyku kredytowym, dający solidne podstawy do realizacji polityki aktywnego zarządzania ryzykiem zgodnie ze stosowanymi standardami i najlepszymi praktykami. Rozwiązanie to łączy i wykorzystuje nowoczesne techniki pomiaru ryzyka pozostające w zgodzie z wymaganiami wprowadzonymi przez Nową Umowę Kapitałową, jak i metodyki wykraczające poza wymogi regulacyjne.  SAS® Credit Risk Management zapewnia wsparcie przeprowadzenia oceny i wyznaczenia kapitału (zarówno regulacyjnego, jak i wewnętrznego) na ryzyko kredytowe z wykorzystaniem metod prostych oraz zaawansowanych, a także wsparcie w zakresie raportowania wewnętrznego i zewnętrznego. System zapewnia analizę i ocenę ryzyka kredytowego z zastosowaniem wszystkich metod zdefiniowanych w regulacjach nadzorczych, tj. Standardowa, Podstawowa IRB i Zaawansowana IRB oraz nowoczesnych metod pomiaru, tj. m.in. estymacji Credit VaR, analiz scenariuszowych, testów wstecznych (back-testing) i analiz szokowych (stress-testing).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu