Nowości w kredytach mieszkaniowych Nordea

Bank Nordea oferuje promocyjne marże klientom ubiegającym się o kredyt mieszkaniowy i korzystającym z innych produktów Banku. Promocja rozpoczyna się 10 sierpnia.

Na specjalne warunki cenowe dla kredytu mieszkaniowego mogą liczyć klienci korzystający z innych produktów oferowanych przez bank i współpracujące z bankiem towarzystwo ubezpieczeniowe Nordea. Każdy Klient zgłaszający się do Banku z wnioskiem o kredyt mieszkaniowy i posiadający w Banku Nordea rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, na który przelewane jest jego wynagrodzenie oraz kartę debetową, a dodatkowo zdecydowany ubezpieczyć kupowaną nieruchomość w STU Ergo Hestia – może liczyć na obniżkę marży o 1 punkt procentowy w porównaniu z marżą standardową dla kredytów mieszkaniowych.

Klienci banku Nordea otrzymają także możliwość spłaty kredytów denominowanych w walucie kredytu. Zasada ta dotyczy zarówno klientów ubiegających się o kredyt denominowany, , którzy już na etapie składania wniosku o kredyt mają możliwość dokonania wyboru opcji spłaty w walucie kredytu, jak i tych kredytobiorców, którzy mają już zawarte umowy o kredyt hipoteczny denominowany w walucie obcej. Możliwość spłaty w walucie kredytu jest szczególnie korzystna dla Klientów osiągających dochody w walucie obcej. Zmiana waluty spłaty kredytu ze złotych na walutę, w jakiej kredyt jest denominowany wymaga jedynie złożenia wniosku, podpisania aneksu do umowy oraz uiszczenia stosownej prowizji. W przypadku, gdy Klient zmieni walutę osiąganych dochodów na złote, Bank umożliwia ponowną zmianę waluty spłaty kredytu. Bank Nordea, jako jeden z nielicznych przyjmuje spłaty w walucie kredytu poprzez wpłatę gotówki w kasie placówki.

Klienci ubiegający się o kredyt mieszkaniowy denominowany w EURO, którzy korzystają z innych produktów banku oraz towarzystwa ubezpieczeniowego Nordea mogą także liczyć na niższą marżę. Od 10 sierpnia br. będzie ona o 0,5 % niższa od marży dla pozostałych walut obcych.

Poza obniżoną marżą, ofertę Banku Nordea wyróżniają proste procedury, jeden z najniższych spreadów walutowych, możliwość wielokrotnej zmiany waluty, brak prowizji przy przewalutowaniu na złotówki, możliwość wyboru dnia miesiąca, w którym będzie spłacana rata kredytu. Ponadto raz w roku Klient może bezpłatnie zawiesić spłatę jednej raty.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu