AIG Bank więcej płaci za lokatę roczną

Tagi:

Na lokacie rocznej AIG Banku można zarobić aż 6,20%. Podwyższone oprocentowanie obowiązuje niezależnie od zdeponowanego wkładu. Lokata 9-miesięczna nadal przynosi 6,70% zysków.Lokaty Zysk+ i Direct+

Warto zainwestować w długoterminową lokatę w AIG Banku. Teraz za roczny depozyt Bank płaci aż 6,20% (oprocentowanie w skali roku), dotyczy to zarówno lokaty Zysk+, jak i Direct+. Jeszcze więcej zyskamy na lokacie Direct+ Internet – środki zdeponowane na rok dadzą nam 6,30%. Pozostałe stawki oprocentowania pozostają bez zmian. Nadal opłaca się zdeponować pieniądze na lokacie 9-miesięcznej – zyski wyniosą aż 6,70% (oprocentowanie w skali roku).

Aby założyć lokaty Zysk+ w jednym z ponad 240 Oddziałów AIG Bank Polska Finanse dla Domu, wystarczy dysponować wkładem 1000 zł. Lokaty w AIG Banku dostępne są bez żadnych dodatkowych wymagań. Założenie i prowadzenie rachunku jest nieodpłatne, nie ma konieczności zakładania ROR. Lokata prolongowana jest automatycznie.

Dla założenia lokaty Direct+ lub Direct+ Internet wymagany jest minimalny wkład w wysokości 5000 zł.

Oprocentowanie lokat Zysk+ i Direct+ jest stałe – klient może być pewien, że oprocentowanie nie zmieni się w trakcie trwania lokaty.

Lokata Zysk+ Progresja

Rośnie również oprocentowanie lokaty Zysk+ Progresja. Oprocentowanie Progresji wzrasta każdego miesiąca, poczynając od 2% w pierwszym miesiącu, do aż 12% w ostatnim. Daje to oprocentowanie w skali roku w wysokości 6%.

Lokata Zysk+ Progresja zakładana jest na rok, ale nawet jeśli zdecydujemy się wypłacić pieniądze przed upływem terminu zapadalności lokaty, otrzymamy naliczone wcześniej odsetki (za każdy pełny miesiąc trwania lokaty).

Lokata Zysk+ Progresja to ochrona kapitału oraz gwarancja zachowania odsetek. Przeznaczona jest dla klientów chcących bezpiecznie i pewnie zainwestować oszczędności, z zachowaniem zysków nawet w sytuacji zerwania lokaty przed terminem.

Lokatę można założyć, dysponując wkładem już od 1000 zł, w jednym z ponad 240 Oddziałów AIG Bank Polska Finanse dla Domu. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec okresu umowy. Bank nie pobiera opłat za założenie, prowadzenie i obsługę rachunku lokaty.

Lokaty na nowych warunkach można założyć od 10 sierpnia 2009 r.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu