Przejdź do treści

Podpisanie umowy na rozbudowę Fortu Sokolnickiego

W piątek, 7 sierpnia br., o godz. 12.00, w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (ul. Senatorska 29/31, I piętro – sala konferencyjna nr 12) zostanie podpisana umowa z firmą PBM Południe Spółka Akcyjna na rozbudowę i adaptację Fortu Sokolnickiego na potrzeby palcówki kultury – „Centrum Sztuki”.

Umowę podpiszą: Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Paweł Barański oraz Prezes Zarządu PBM Południe Spółka Akcyjna Zbigniew Gontarz.

Fort Sokolnickiego jest militarną budowlą o złożonej strukturze i bogatej historii. Wzniesiony został w latach 1848 – 1851 jako baszta obronna z włazami ziemnymi i ukrytymi w nich urządzeniami. Cały zespół został gruntownie przebudowany w latach 1928 – 1932 kiedy to urządzono wokół fortu, park im. St. Żeromskiego. Fort, wraz z otaczającym go parkiem odtąd miał służyć społeczności lokalnej dzielnicy Żoliborz. W czasie działań wojennych 1939 r. nie ucierpiał, zaś w czasie Powstania Warszawskiego znajdował się w nim szpital polowy. W końcu lat 80-tych, Wojsko Polskie rozpoczęło proces opuszczania fortu, natomiast władze samorządowe rozpoczęły starania o jego przejęcie. Ostatecznie po 1997 r. fort został przekazany Agencji Mienia Wojskowego, która wystawiła go na sprzedaż. W 2003 r. został podpisany akt notarialny, na mocy którego zabytek nabyła gmina Żoliborz. Obecnie mieści się w nim Fundacja „Dziecko i Sztuka”, upowszechniająca sztuki plastyczne wśród dzieci oraz Fundacja Aktywizacji Zawodowej Rezerwistów WP. Władze Miasta Warszawy pragną przekazać go w ręce ludzi kultury i sztuki by stał się centrum kulturalnym Żoliborza.

Budynek Fortu to solidna, ceglana budowla o cylindrycznym kształcie, przykryta nasypem ziemnym. Układ budowli Fortu obejmuje w części parterowej 15 klinowych pomieszczeń o pow. 87 m/kw każde, natomiast w części piwnicznej sześć klinów o zbliżonej strukturze do parteru. Na poziomie piwnic umiejscowiony jest korytarz szer. ok. 0,5m na całym obwodzie obiektu. W pięciu miejscach korytarz pod fosą zakończony jest pomieszczeniami o pow. ok. 30 m/kw każde – dostępne są jedynie dwa pozostałe wejścia są zamurowane. Dodatkowo w części nadziemnej znajduje się dziedziniec oraz dwie powierzchnie magazynowe o pow. całkowitej 200 m/kw.

„Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby palcówki kultury – „Centrum Sztuki” to nowa inwestycja na terenie parku Żeromskiego, realizowana przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Miasto na całą Inwestycję uchwałą Rady Warszawy przeznaczyło kwotę 18 606 000,00 PLN brutto. Obejmuje ona wykonanie ekspertyz, przygotowanie inwestycji, opracowanie pełnej dokumentacji i realizację robót. Wpis Fortu Sokolnickiego do rejestru zabytków obliguje wykonawcę do uwzględnienia zaleceń Konserwatora zabytków. Wytyczne te określają rewitalizację obiektu.