Organizacje pozarządowe w projekcie „Integracja dla samodzielności”

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało w tym roku ponad 10,6 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na projekt „Integracja dla samodzielności”. Jest to jeden z największych projektów z obszaru polityki społecznej realizowanych przez samorząd w Polsce.

Do projektu WCPR zaprosił także organizacje pozarządowe, które zajmują się pomocą osobom niepełnosprawnym.

Dziewięć organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert przygotowało dla 578 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności bogatą ofertę zajęć, m.in. treningi umiejętności i kompetencji społecznych, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – od obsługi komputera po przygotowanie do pracy w teatrze, szkolenia u pracodawcy, wyjazdy rehabilitacyjne.

WCPR przeznaczył na te formy wsparcia prawie 2 mln zł.

Projekt „Integracja dla samodzielności” skierowany jest do osób niepełnosprawnych, wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, cudzoziemców – uchodźców. Jego celem jest uzupełnienie pomocy udzielanej mieszkańcom stolicy przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, a także zwiększenie szansy uczestników projektu na szybsze i efektywniejsze odnalezienie się na rynku pracy oraz w życiu społecznym.

Dla poszczególnych grup przewidziane są różnego rodzaju działania aktywizacyjne, m.in. wyjazdy rehabilitacyjne, szkolenia i kursy zawodowe, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, psychologiem i prawnikiem. Zaplanowane są także treningi wspierające integrację zawodową i społeczną oraz specjalistyczne konsultacje grupowe i indywidualne. Każdy uczestnik jest objęty opieką pracownika socjalnego oraz opiekuna projektowego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji: www.samodzielnosc.wcpr.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu