Stały wzrost pomimo kryzysu – Interactive Intelligence ogłasza wyniki operacyjne drugiego kwartału 2009

Firma Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ), międzynarodowy dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu komunikacji IP dla biznesu, ogłosiła kwartalne i półroczne wyniki spółki do dnia 30 czerwca 2009. W drugim kwartale 2009 r. przychody firmy wyniosły 32,9 miliona dolarów, co stanowi 7,5% wzrost w porównaniu do 30,6 milionów dolarów osiągniętych w analogicznym okresie 2008 r.      

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w drugim kwartale 2009 r. podpisaliśmy szereg znaczących kontraktów, w tym trzy o wartości przekraczającej 1 milion dolarów” – powiedział dr Donald E. Brown, prezes i dyrektor generalny Interactive Intelligence. – „W tym samym okresie nasze przychody z usług ponownie wzrosły w porównaniu do zeszłego roku, w związku z rosnącymi opłatami za konserwację i pomoc techniczną. Dzięki temu zanotowaliśmy rekordowe przychody.”

Wyniki drugiego kwartału 2009 r.:

 1. Zysk operacyjny liczony zgodnie z zasadami GAAP wyniósł 3,0 mln dolarów wobec 1,3 mln dolarów uzyskanych w drugim kwartale 2008 r.;
 2. Zysk operacyjny liczony niezgodnie z zasadami GAAP wyniósł 3,7 mln dolarów w porównaniu do 2,2 mln dolarów w analogicznym okresie zeszłego roku;
 3. Marża brutto wyniosła 67,9% wobec 67,3% w drugim kwartale 2008 r.;
 4. Zysk netto według zasad GAAP wyniósł 2,1 mln dolarów, co stanowi wzrost z 0,845 mln dolarów w drugim kwartale 2008 r.;
 5. Zysk netto liczony niezgodnie z zasadami GAAP wyniósł 4,4 mln dolarów, w porównaniu z 2,4 mln dolarów w tym samym kwartale zeszłego roku;
 6. Bilans gotówkowy i inwestycyjny na koniec kwartału wyniósł 54,1 mln dolarów bez zadłużenia.

„Nadal koncentrujemy się na rozwoju nowych produktów oraz poszerzaniu naszej obecnej oferty” – powiedział dr Brown. – „Działania te obejmują przejęcie w maju 2009 spółki AcroSoft, dostawcy rozwiązań do zarządzania treścią dla branży ubezpieczeniowej, oraz wprowadzenie na rynek nowego rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów biznesowych na bazie rozwiązań komunikacyjnych. Dzięki tym inicjatywom planujemy stale zwiększać przychody oraz umocnić naszą pozycję na rynku 2010 r.”

Wyniki pierwszej połowy 2009 r.:

 1. Całkowite przychody wyniosły 62,4 mln dolarów, co stanowi wzrost o 3,8% w porównaniu do 60,1 mln dolarów w analogicznym okresie 2008 r;
 2. Zysk operacyjny liczony według zasad GAAP wyniósł 5,4 mln dolarów wobec 2,7 mln dolarów uzyskanych w pierwszej połowie 2008 r;
 3. Zysk operacyjny liczony niezgodnie z zasadami GAAP wyniósł 7,0 mln dolarów w porównaniu do 4,5 mln dolarów w pierwszej połowie 2008 r;
 4. Marża brutto wyniosła 68,6% wobec 68,3% w pierwszej połowie 2008 r;
 5. Zysk netto według zasad GAAP wyniósł 3,3 mln dolarów w porównaniu do 2,0 mln w pierwszej połowie 2008 r.;
 6. Zysk netto liczony niezgodnie z zasadami GAAP wyniósł 7,2 mln dolarów w porównaniu do 5,3 mln dolarów w tym samym okresie zeszłego roku.

Istotne wydarzenia związane z Interactive Intelligence w drugim kwartale 2009 r.:

 1. Firma dokonała przejęcia spółki AcroSoft, dostawcy rozwiązań do zarządzania treścią dla branży ubezpieczeniowej, rozszerzając w ten sposób swoją ofertę ubezpieczeniową i włączając funkcje zarządzania dokumentami do zintegrowanego pakietu oprogramowania do komunikacji IP;
 2. Firma wprowadziła na rynek swój nowy produkt do automatyzacji procesów oparty na rozwiązaniach komunikacyjnych – Interaction Process Automation (IPA);
 3. Firma Interactive Intelligence otrzymała tytuł „Najlepszego pracodawcy 2009” nadany przez Izbę Handlową Stanu Indiana;
 4. Firma Interactive Intelligence otrzymała „Nagrodę TMC Labs za innowacyjność w zakresie komunikacji zintegrowanej” w uznaniu dla produktu IPA.

Niezgodność z zasadami GAAP

Wyniki niezgodne z zasadami rachunkowości GAAP podane w niniejszym komunikacie nie obejmują kosztów wynagrodzenia w formie akcji oraz bezgotówkowych kosztów z tytułu podatku dochodowego. Uzgodnienia wyników niezgodnych z zasadami GAAP z wynikami zgodnymi z porównywalnymi zasadami GAAP zostały zawarte po informacjach finansowych opublikowanych w niniejszym komunikacie. Wyniki te nie są zgodne, ani nie stanowią alternatywy dla GAAP i mogą różnić sie od wyników niezgodnych z GAAP wykorzystywanych przez inne firmy. Wynagrodzenie w formie akcji ma charakter bezgotówkowy, a koszty z tytułu podatku dochodowego – głównie bezgotówkowy. Według zarządu firmy przedstawianie wyników niezgodnych z zasadami GAAP obok wyników zgodnych z tymi zasadami jest źródłem użytecznych informacji dla zarządu oraz inwestorów, dotyczących finansowych i biznesowych tendencji związanych z wynikami firmy.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu