Rozwiązania DataFlux w kwadrancie Liderów raportu Magic Quadrant for Data Quality Tools

Firma analityczna Gartner sklasyfikowała DataFlux w kwadrancie liderów w dorocznym raporcie  “Magic Quadrant for Data Quality Tools”. Firma DataFlux  została kupiona w 2000 roku i jest oddziałem SAS specjalizującym się w narzędziach do zapewnienia jakości danych oraz integracji danych w trybie czasu rzeczywistego. Wszystkie rozwiązania oferowane przez SAS i DataFlux są całkowicie zintegrowane.

Pakiet rozwiązań  DataFlux umożliwia kompleksową analizę, czyszczenie, wzbogacanie i integrację danych w obrębie całego przedsiębiorstwa. Dostępne narzędzia pozwalają na zebranie i opracowanie spójnych i wiarygodnych informacji na temat klientów, produktów, dostawców i wszystkich innych ważnych aktywów organizacji.

„Jakość danych, którymi dysponuje firma ma krytyczne znaczenie dla pomyślnej realizacji każdej operacji  biznesowej, a szczególnie istotna jest  dla efektywnego prowadzenia działań w obszarach takich jak:  business intelligence, zarządzanie danymi podstawowymi (master data management), czy  zarządzanie relacjami z klientem. Wyczyszczone i spójne dane stanowią wiarygodne i wartościowe podstawy do podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Kierownictwo firmy może ufać informacjom, na podstawie których podejmuje decyzje. Dane są najcenniejszym aktywem dla każdej organizacji i zapewnienie ich jakości powinno być postrzegane jako kluczowy czynnik osiągnięcia sukcesu.” – powiedział Tony Fisher Prezes i Dyrektor Generalny DataFlux.

Magiczny Kwadrant narzędzi do zapewnienia jakości danych  został oparty na ocenie zdolności firm do realizacji celów oraz kompletności wizji. Ocena dostawców jest dokonywana na podstawie piętnastu kryteriów, które pozycjonują dostawców  w zależności od ich potencjału i silnych stron. Kryteria te obejmują takie aspekty, jak produkty i usługi firmy, ogólna sprawność i możliwości utrzymania się na rynku, umiejętność reagowania na potrzeby i oczekiwania klientów, poziom rozumienia rynku przez firmę, jej potencjał operacyjny oraz innowacyjność.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu