Przejdź do treści

Poznań really know how

Podczas wtorkowego spotkania Poznań PR zawrzało. Mimo kilku miesięcy, jakie upłynęły od prezentacji nowego hasła promującego Poznań, wciąż budzi ono, jak i cała kampania, pewne kontrowersje.

Na początku spotkania o roli informacji w procesie promocji miast i regionów opowiedział Wiceprezes PRESS-SERVICE Monitoring mediów, Sebastian Bykowski. Z prezentacji można było dowiedzieć się, miedzy innymi tego, że najwięcej informacji reprezentujących miasta w mediach dotyczy… sportu. Gość Poznań PR podkreślił również istotną rolę monitoringu mediów we wczesnym wykrywaniu informacji przyczyniających się do powstania tak zwanego „kryzysowego Public Relations”.

1 Bartosz Chlebowski, Borys Fromberg, Płodni.com, Poznań PR, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, PSPR, Ray Wilson, Ryszard Grobelny, Sebastian Bykowski, Szymon Sikorski, VisionConsultingGroupO to, czy urzędy mogą być postrzegane jako instytucje biznesowe zebranych pytał Szymon Sikorski z Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Wpływ stereotypów, kultury, sposobu komunikacji, prawa, obyczajów oraz informacji przekazywanych przez media warunkuje nasze postrzeganie urzędników. „Kafkowski” sposób patrzenia na urzędy sprawia, że kojarzone są one głównie z miejscami, które odrzucają innowacyjne pomysły i trzymają się utartych schematów promocji. Sikorski wymienił dziewięć cech silnych marek miast: dumę i osobowość mieszkańców, unikalne markery miejsca, wizję klimatyczną i klimat biznesowy, obecna rozpoznawalność i wyobrażenia o mieście, elementy warte obejrzenia, łatwość dostępu i komfort podróżowania, czynnik „cocktail party”, wartość i kontekst lokalizacyjny, atrakcje oraz inne, np. gayness factor. Wszystkie cechy uczestnicy rozpatrywali w kontekście Poznania, Białegostoku, Wrocławia czy też Doliny Rospudy.

Po tej prezentacji przyszedł czas na temat główny – rozmowy na temat działań promocyjnych miasta Poznania. Wstęp do tej części zaprezentował Bartosz Chlebowski, manager Raya Wilsona w Polsce, który w swoim wystąpieniu przedstawił kulisy miłości artysty do Poznania oraz opowiedział o kampanii billboardowej Poznania z udziałem Raya Wilsona. Po wstępie mikrofon przechwycił Borys Fromberg, zastępca Dyrektora Biura Promocji Miasta Poznania. Przedstawione przez niego kierunki promocji miasta, hasła i strategie wywołały mnóstwo pytań wśród uczestników spotkania. Padły pytania o uwzględnienie Poznaniaków w kampanii, o dwa różne hasła promujące miasto oraz o możliwość brania pod uwagę, przy kolejnych działaniach, opinii mieszkańców Poznania. Fromberg swoim wystąpieniem podkreślił, że najważniejsza jest konsekwencja działań, kontynuowanie promocji już wybranymi hasłami i powstałymi strategiami. Dyskusja wokół promocji Poznania przeniosła się również na część mniej oficjalną i dalsze rozmowy przeprowadzano już w towarzystwie napojów na bazie wina serwowanych przez mieszczący się w SPOT. sklep z winami VIÑOLA.

Poznań PR to inicjatywa mająca na celu integracje poznańskiego środowiska osób zajmujących się szeroko pojęta komunikacją. Organizatorem spotkań jest Agencja Płodni.com a sponsorem Agencja VisionConsultingGroup. Patronat nad spotkaniami objął miesięcznik PRESS, Marketing w praktyce oraz portal PasjaGSM. Patronat merytoryczny sprawuje PRESS-SERVICE Monitoring mediów. Patronat honorowy nad Poznań PR objął Prezydent Poznania Ryszard Grobelny.