PMT Marketing System uruchamia usługi consultingowe

Działająca od ponad 13 lat w branży firma PMT Marketing System oferująca kompleksowe działania merchandisingowe i promocyjne na terenie całego kraju, rozpoczęła świadczenie usług consultingowych. Ich częścią są szkolenia w zakresie podstawowych zasad i praktyk merchandisingowych. Wejście w nowy sektor rynku podyktowany jest zdefiniowanymi potrzebami sieci detalicznych.

PMT Marketing System z początkiem sierpnia br. rozpoczyna nowy rozdział w historii firmy. Korzystając ze swojego know-how, unikalnej i uporządkowanej wiedzy firma będzie świadczyła usługi consultingowe dla sieci detalicznych. W ramach całego programu przewidziane są również szkolenia. Będą dotyczyły wiedzy z merchandisingu produktów. Klienci otrzymają różne pakiety szkoleniowe, w zależności od potrzeb. Efektem usługi consultingowej ma być docelowe opracowanie przez PMT Marketing System gotowych planogramów i ksiąg wizualizacji.

PMT prowadziło już podobne działania ze znanymi i renomowanymi firmami. Jednym z głównych klientów w tym zakresie jest Żabka S.A.

Agencja przeprowadziła szereg szkoleń dla sieci, zakończonych stworzeniem dedykowanych planogramów. W czerwcu br. firma przebudowała również wybrane półki w sklepie należącym do sieci Delikatesy 34. Akcja miała charakter poglądowo-szkoleniowy i pozwoliła właścicielom sklepu na określenie potrzeb w zakresie usług merchandisingowych i szkoleniowych.

Projekt consutingowy, proponowany przez PMT Marketing System jest działaniem „szytym na miarę”. Firma zaproponuje pakiety, w zależności od niezbędnych do wykonania zmian, poziomu wiedzy pracowników, dodatkowych wymagań klienta oraz indywidualnych propozycji PMT Marketing System.

Pod parasolem Grupy PMT Marketing system działają dwa podmioty: agencja merchandisingowa PMT Marketing System oraz PMT Banca wdrażająca systemy komunikacji w miejscu sprzedaży.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu