Legg Mason TFI – wyniki na koniec lipca 2009

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec lipca wyniosła 2, 913 mld PLN, co oznacza wzrost wartości aktywów w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

*Dane na 31 lipca 2009 r. dla jednostek uczestnictwa kategorii A

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu