Jarosław Samonek kluczowym Managerem Trend Micro w Europie Środkowo-Wschodniej

Firma Trend Micro wzmacnia swoją pozycję w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej poprzez powołanie Regional Managera CEE – Enterprise.  Firma Trend Micro EMEA Ltd., lider w dziedzinie sieciowego oprogramowania antywirusowego i zabezpieczającego treści internetowe oraz związanych z tym usług, powierzyła Jarosławowi Samonkowi obowiązki Regional Manager Enterprise w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Będzie on odpowiedzialny za stworzenie i poprowadzenie eksperckiego zespołu handlowców, który współpracując ściśle z kanałem partnerskim umocni pozycję firmy w segmencie klientów Enterprise i Service Provider na rynku polskim i czeskim oraz wschodzących rynkach Węgier, Słowacji, Rumunii, Bułgarii oraz na Bałkanach.

– Naszym celem jest wzmocnienie świadomości marki Trend Micro oraz silniejsza obecność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Jarosław Samonek, Regional Manager CEE – Enterprise. – Trend Micro posiada silną i ugruntowaną pozycję na rynku korporacyjnym w regionie. Wierzę, że dzięki dalszym inwestycjom w rozwój oferty rozwiązań dla dużych firm oraz wzmocnieniu kanału partnerskiego, możemy zwiększyć nasz udział w tym segmencie – dodaje.

Jarosław Samonek zamierza zintensyfikować działania komunikacyjne zmierzające do przedstawienia klientom pełnej oferty firmy Trend Micro. Widzi również perspektywy rozbudowy kanału partnerskiego poprzez zdobywanie nowych partnerów oraz rozszerzenie współpracy z partnerami oferującymi rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw. Wzmocnione zostaną także działania w zakresie budowania technologii, w celu zapewnienia jeszcze pełniejszego wsparcia dla klientów oraz nowych usług dla kanału.

Obecność Jarosława Samonka w zespole Trend Micro to kolejny krok firmy w zakresie tworzenia silnej i wiarygodnej pozycji rynkowej w regionie. Wraz z firmami Clico Sp. z o.o., Dagma Sp. z o.o. oraz nowym dystrybutorem w Polsce – firmą RRC, Trend Micro systematycznie umacnia swoją pozycję na rynku korporacyjnym i MSP. Techniczną opiekę nad partnerami i klientami sprawuje Filip Demianiuk – Technical Manager CEE. Za kontakt z partnerami handlowymi odpowiada Artur Bałuta – Chanel Account Manager. Działania o charakterze marketingowym i wsparcia sprzedażowego koordynuje Katarzyna Kieliszek – Executive Marketing Specialist.

Jarosław Samonek jest doświadczonym specjalistą w zakresie budowania strategii biznesowej przedsiębiorstwa, wzmacniania świadności marki, zarządzania projektami, a także tworzenia i rozbudowy kanałów partnerskich. Jako dyrektor genralny Symantec Polska tworzył kompleksową strategię wprowadzenia firmy na rynek polski, a następnie przez wiele lat zarzadzał nią z sukcesem. Jest absolwentem Instytutu Organizacji Zarządzania, Wydziału Mechanicznego Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej oraz University of Minessota, programu MBA Szkoły Głównej Handlowej. Prywatnie lubi podróże z dala od utartych szlaków oraz górskie wędrówki. Zachowuje je na długo w pamięci dzięki swojej pasji, jaką jest fotografia.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu