ERBUD SA wybuduje parking wielopoziomowy przy galerii Agora Bytom

Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 5 sierpnia 2009 roku podpisana została umowa na roboty budowlane z Braaten+Pedersen plus Partners Sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach („Inwestor”). zarejestrowana pod nr KRS 0000183670, z kapitałem zakładowym w wysokości 16.669.000,00 PLN.
Przedmiotem kontraktu jest budowa parkingu wielopoziomowego jako obiektu towarzyszącego galerii handlowej „AGORA BYTOM”.

Wartość kontraktu: 39.500.000,00 zł netto, z czego na rok 2009 Emitent dokona sprzedaży w wysokości 8 mln zł.

Data rozpoczęcia robót: nie później niż 11 sierpnia 2009

Data zakończenia robót: 01.10.2010

Erbud S.A. udzieli Inwestorowi gwarancji należytego wykonania robót w wysokości 3.950.000,00 tj. 10% ceny kontraktu oraz po zakończeniu robót  gwarancję naprawy wad i usterek w wysokości 1.975.000,00 zł ważnej 5 lat.

Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 10% Ceny Kontraktu.

Niniejsza umowa wchodzi w życie z chwilą popisania, z zastrzeżenie, iż ulega ona rozwiązaniu w przypadku nie wyrażenie zgody Rady Nadzorczej Borgestad Properties AS (główny udziałowiec Inwestora) na warunki niniejszej umowy do 10 sierpnia 2009 roku.

Erbud S.A. w chwili obecnej realizuje dla tego Inwestora kontrakt dotyczący budowy galerii handlowej „AGORA BYTOM”. Umowa na budowę galerii została podpisana 18 marca br. Wartość umowy wyniosła 186.518.999,00 zł netto.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu