Zimne oblicze słońca

Klimatyzacja stała się w dzisiejszych czasach nieodzownym elementem większości biurowców, centrów handlowo-usługowych czy budynków użyteczności publicznej. Ponieważ jednak konwencjonalne rozwiązania do oziębiania powietrza klimatyzacyjnego generują olbrzymie koszty, rośnie zainteresowanie wykorzystaniem do tego celu energii promieniowania słonecznego.

Do roku 2008 w Europie istniało jedynie ok. 100 czynnych systemów klimatyzacyjnych, których działanie oparte było na wykorzystaniu energii słonecznej. Spośród tych systemów ponad połowa (bo aż 56%) eksploatowana była w obiektach biurowych. W Polsce, jak do tej pory, jedynym znanym słonecznym urządzeniem klimatyzacyjnym jest badawczy system klimatyzacyjny SDEC (od ang.: Solar Desiccant and Evaporative Cooling), opracowany i testowany w Katedrze Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej. Centrala klimatyzacyjna systemu zainstalowana została w hali technologicznej jednego z budynków PWr, a na jego dachu zamontowano kolektory słoneczne.

W systemie SDEC do chłodzenia powietrza klimatyzacyjnego wykorzystywana jest głównie energia słoneczna, a w okresach niedoboru energii słonecznej – konwencjonalna energia cieplna oraz stosunkowo nieznaczne ilości wody.

Przeprowadzone badania istniejących w Europie systemów słonecznych, oraz badania i analizy własne pozwalają przypuszczać, że również w warunkach polskich można w okresie letnim znacząco zmniejszyć koszty uzdatniania powietrza związane z jego oziębianiem, nawet o 70÷80%.

Obniżenie kosztów to jednak nie jedyne zalety systemu SDEC. Może on współpracować z innymi, przewidzianymi do użytkowania w obiekcie instalacjami, takimi jak:

  • instalacja kolektorów słonecznych, które mogą być wykorzystywane także do innych celów, jak np. do podgrzewu ciepłej wody użytkowej
  • instalacja wentylacyjna z wymiennikami gruntowymi.

Poza tym, z uwagi na wyposażenie systemu w urządzenia do odzysku ciepła, system SDEC z powodzeniem można wykorzystać jako energooszczędne rozwiązanie wentylacji. System umożliwia ponadto wykorzystanie energii odpadowej do chłodzenia powietrza.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu