Wzrost liczby transakcji z użyciem kart Visa w Europie

Organizacja Visa Europe odnotowała 14-procentowy wzrost liczby transakcji z użyciem kart Visa dokonanych pomiędzy kwietniem a czerwcem br. (w porównaniu z tym samym okresem 2008 r.). Coraz chętniej wykorzystywanym środkiem płatniczym stają się karty debetowe – liczba transakcji dokonanych tymi kartami wzrosła o 19%. Pomimo recesji, wydatki konsumpcyjne na żywność, ubrania i wypoczynek utrzymują się na wysokim poziomie.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca br. organizacja Visa Europe przetworzyła dane o 1,75 mld transakcji z użyciem kart, z czego 1,33 mld dotyczyło kart debetowych. W tym samym okresie roku ubiegłego przetworzono dane o 1,53 mld transakcji ogółem, w tym 1,11 mld transakcji kartami debetowymi.

Największy wzrost odnotowano w przypadku restauracji – gdzie wzrost liczby transakcji ogółem sięgnął 20%, a liczby transakcji kartami debetowymi o 28%. Dla barów i klubów nocnych wzrost wyniósł, odpowiednio, 16% i 24%, a dla supermarketów i innych sklepów z żywnością – 18% i 21%.

W dalszym ciągu szybko rośnie handel internetowy, gdzie odnotowano wzrost liczby transakcji dokonanych kartami ogółem o 27% – co świadczy o powiększaniu się udziału tego segmentu w rynku, kosztem innych detalistów. Liczba transakcji kartami debetowymi w tym segmencie była większa o 34% niż przed rokiem.

Jeśli chodzi o wartość transakcji z udziałem kart Visa, zarówno kredytowych jak i debetowych, dane za II kw. br. wskazują na wzrost o 6% w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.

„Rosnąca liczba transakcji świadczy wyraźnie o tym, że konsumenci coraz częściej używają kart debetowych do zakupów towarów powszechnego użytku a także usług rekreacji i wypoczynku, odchodząc od gotówki i czeków” – powiedział dr Steve Perry, dyrektor ds. handlowych Visa Europe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu